Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. wszyscy kierownicy placówek naukowych i badawczo-rozwojowych mają obowiązek przesyłania informacji o prowadzonych pracach badawczych, w tym doktorskich i habilitacyjnych.

 

SYNABA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Informujemy, że w Internecie na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) pod adresem umieszczono nowy program do wprowadzania danych w karcie SYNABA.

Istnieje obecnie możliwość przesyłania danych za pomocą dwóch wersji programu:
1. do przesyłania bezpośredniego z wykorzystaniem adresu
2. do zamieszczenia zbioru w postaci załącznika lub przesłąnia na dyskietce.

Zwracamy uwagę na poprawne wpisywanie danych zgodnie z zasadami pisowni.

Dane należy przesyłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska.

Udostępniane są dane wprowadzane do bazy od roku 1999. W roku 2012 baza danych zawierała ponad 100 tysięcy opisów.

Opis pracy zawiera:

  • daty rozpoczęcia i zakończenia (przerwania)
  • tytuł pracy
  • informacje o kierowniku oraz innych autorach pracy
  • informacje o jednostce, w której wykonano pracę
  • informacje o jednostce zamawiającej pracę
  • informacje o jednostce pierwszego wdrożenia efektów pracy
  • krótką charakterystykę pracy
  • słowa kluczowe związane z tematem wykonanej pracy
  • ofertę wykorzystania efektów pracy
  • opisy bibliograficzne publikacji, które powstały w wyniku realizacji pracy

 

Korzystanie z serwisu – w wersji podstawowej – jest bezpłatne. Należy wypełnić formularz wyszukiwania na stronie portalu. Odpłatnie można zamówić zestawy danych, spełniające bardziej złożone kryteria wyboru niż te, które są dostępne za pomocą formularzy na stronie internetowej.