AZJAN Narcyz

st. szer- AC2 (708676) Narcyz AZJAN ur. 05.09.1925; bez specjalności – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

AZAREWICZ Walenty

W dniu 27 VIII 1930 r. o godz. 14.20 w m. Podzamek koło Krasnobrodu wpadł do stawu i zatonął samolot Lublin R-VIII biorący udział w Locie Małej Ententy i Polski. W katastrofie zginął ppor. obs. Walenty AZAREWICZ z 4 plot. ur. 27 I 1901r.w Moskwie, a kpt. pil. Leopold PAMUŁA został ranny. Przypuszczalną przyczyną katastrofy była awarii silnika. Załoga podjęła decyzję o skoku ze spadochronem i opuściła samolot. Spadochron ppor. W. AZAREWICZA zaczepił o skrzydło samolotu który przygniótł go wpadając do stawu. Kpt. PAMUŁA doznał lekkich obrażeń podczas lądowania w terenie przygodnym – CAW. I.300.58.271. dok.

Opis zdjęć

1. podporucznik obserwator AZAREWICZ Walenty – ur. 27.01.1901 r. z rodziców Józefa i Marii z HEISKIELÓW w Moskwie, gdzie ukończył w r. 1918 szkołę realną. 12.04.1923 r. został pobrany do wojska i wcielony do 1-go pułku lotniczego, skąd w sierpniu odszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. W r. 1928 ukończył Oficerską Szkołę Lotnictwa w Dęblinie i po nominacji na podporucznika został przeniesiony do 4-go pułku lotniczego, otrzymując przydział do 41-ej eskadry. Następnie był kolejno d-cą kompanii portowej, plutonu szkolnego i plutonu reflektorów. Ukochał lotnictwo całym sercem, poświęcał mu wszystkie siły i pracując wytrwale był wzorem oficera. W r. 1930 został wybrany jako wybitny obserwator do lotu Małej Ententy i Polski. 27.08.1930 r. zginął śmiercią lotnika pod Krasnobrodem. Pochowany na Powązkowskim cmentarzu wojskowym w Warszawie. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

2. AZAREWICZ Walenty, por. obs. (21.01.1901-27.08.1930) - Urodził się w Moskwie, syn Józefa i Marii z d. MEISKEL. Po ukończeniu szkoły realnej w Moskwie powrócił w 1921 r. do niepodległej Polski. W 1923 r. wcielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie, w 08.1925 r. przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu (1925-1927). Absolwent I promocji (ukończył ją z 1 lokata). Przydzielony w stopniu st. sierż. pchor. obs. do 4. Pułku Lotniczego w Toruniu (41 Eskadra Liniowa). Ppor. – 1928 r., por. – 1930 r. Jako wyróżniający się nawigator został wytypowany do ekipy na zawody „Lot Małej Ententy i Polski". Zginął w locie treningowym na samolocie Potez XXVII pod Krasnobrodem, woj. lubelskie (pilot - kpt. L. PAMUŁA doznał obrażeń). Pochowany na cmentarzu Warszawa-Powązki – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

AZAIS

kpr. AZAÏS – Francuska Szkoła Pilotów – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

AY-RUTKOWSKA Genowefa

plut.-Cpl (2792245) Genowefa AY–RUTKOWSKA (WOJTYCHA) (27.12.1915 – 05.07.1994); kancelistka w Londynie; zmarła w Chislehurst (Kent - UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AXILROD Erick Morton

st. szer-LAC (794598) Eric Morton AXILROD (22.03.1920 – 06.12.2006), obywatel USA. Rusznikarz. Zmarł w Saint Petersburg (North Carolina – USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AWTUCH Bernard

st. szer-LAC (705784) Bernard AWTUCH (08.08.1924 – 03.2002); strzelec pokładowy. Zmarł w Hampshire (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AWGUCEWICZ Józef

sierż-LAC (709944) Józef AWGUCEWICZ ur. 18.11.1894; kucharz. New York (USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AWDZIEJEW Jan Stanisław

sierż.-W/O (784934) Jan Stanisław AWDZIEJEW ur. 20.06.1920, ur. we Lwowie. Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, ukończył kursem przyśpieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej ewakuowany do Rumunii następnie do Francji a po upadku Francji w 1940 do Anglii. Po przeszkoleniu pełnił służbę w rożnych jednostkach bojowych w personelu naziemnym. W 1944 r. po ukończeniu kursu pilotażu i po przebyciu dalszego wyszkolenia w OTU – Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) dostaje przydział jako pilot do 304. Dywizjonu Bombowego. W 1945 r. przeniesiony na stację RAF'u w Hucknall na kurs instruktorów pilotażu. 1948 Brazylia. – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Opis zdjęć

1. sierż. mech. pil. (W.O. Mechanic, Pilot P-784934) AWDZIEJEW Jan Stanisław - ur. 20.06.1920 r. we Lwowie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną i dwie klasy gimnazjalne (Nr 7). Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał się do Francji, gdzie był bez zatrudnienia i czekał na szkolenie. Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 26.07.1940 r. Ukończył różne kursy dla mechaników i służył w jednostkach bojowych i pomocniczych. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i w 12.1942 r. rozpoczął wyszkolenie wstępne w pilotażu. Ukończył podstawowe wyszkolenie w 04.1944 r. Na praktykę w lataniu był skierowany do 577 dywizjonu brytyjskiego 06.04. We wrześniu rozpoczął końcowe wyszkolenie w Nr. 6. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i 16.12. był wcielony do 304 dywizjonu morskiego. Po zakończeniu działań wojennych, 28.11.1945 r. był przeniesiony na Stację RAF Hucknall na kurs instruktorów pilotażu. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. F/O Stanisław ŁUKASZEWICZ w kabinie samolotu Spitfire, najprawdopodobniej nr BL543. W okresie kiedy S/Ldr Henryk SZCZĘSNY dowodził Dyonem 317 ten samolot był przydzielony do jego osobistego użytku – stąd imię „Hesio" pod wiatrochronem. Na drugim planie mechanik kpr. Jan AWDZIEJEW – (SKRZYDLATA POLSKA 10/2000)

AVRIL

01.08.1919 r. na lotnisku mokotowskim rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych, pod d-twem por. obs. Wiktora SZANDOROWSKIEGO. Zdecydowana większość wykładowców i instruktorów to Francuzi z Misji Wojskowej lub z Francuskiej Szkoły Lotników. Ich szefem był mjr de MAISONNEUVE. Pozostali to: kpt. MENNIER, kpt. AVRIL, kpt. OLLIVAIN, kpt. PERSON, kpt. BOVIDIER, kpt. LÉTÉ, por. GIBBON, por. ELAVE, por. LAPEYROTTE, por. LACÔME, por BIRKEL – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)
kpt. AVRIL – (Francuz) instruktor III. kursu w Oficerskiej Szkole Obserwatorów w Warszawie – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

AUZIN Fryc

Ppor. Fryc AUZIN – w 07.1944 r. szef sekcji technicznej 103. Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Łącznikowego – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)