Płk inż. (PSP) Henryk ABCZYŃSKI (1896 – 27.01.1975); Z-ca D-cy Lotnictwa; pilot; w 1917 r. jako porucznik, członek Misji Wojskowej Francusko-Polskiej dla utworzenia Armii Polskiej we Francji; w 1929 r. odznaczony orderem Virtuti Militari kl. V; zmarł w Richmond Hospital – pochowany na cmentarzu East Sheen Londyn (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

płk inż. ABCZYŃSKI – zwany „Abecadłem", przyszedł do lotnictwa z Korpusu Kontrolerów – (LOTNICTWO 9/2004)

płk Henryk ABCZYŃSKI – w 08.1938 r. III zastępca Dowódcy Lotnictwa – (LOTNICTWO 1/2006)

płk Henryk ABCZYŃSKI – we 09.1934 r. Kierownik Zaopatrzenia Aeronautyki – (LOTNICTWO 7/2009)

płk ABCZYŃSKI – w 11.1935 r. Z-ca Szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. i Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych „LOT" – (LOTNICTWO 9/2011)

płk Henryk ABCZYŃSKI – w 1929 r. dyrektor Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Aeronautyki – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 17)

ppłk inż. Henryk ABCZYŃSKI – absolwent Politechniki Lwowskiej. W 1910 r. zdobył dyplom inżyniera budowy maszyn. W sprawach lotnictwa był laikiem, a na technice lotniczej w ogóle się nie znał. Nic dziwnego, że nie sprawdził się na stanowisku zastępcy szefa departamentu do spraw technicznych. Oficer w korpusie kontrolerów. W 05.1924 r. przewodniczył komisji, która przeprowadziła kompleksową kontrolę w Zakładach Mechanicznych Plage i Laśkiewicz. 01.09.1927 r. objął obowiązki z-cy szefa Departamentu Lotnictwa. Mianowanie go na tak ważne w lotnictwie stanowisko (z naruszeniem obowiązującego prawa), zostało przeprowadzone na wniosek płk. RAYSKIEGO. W połowie 1929 r. został szefem nowo powstałego Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Aeronautyki (01.02.1931, 03.1935). 21.01.1930 r. brał udział w posiedzeniu komisji MSWojsk., która miała dokonać oceny sytuacji w poszczególnych wytwórniach i przedstawić środki zaradcze. W 08.1936 r. został z-cą D-cy Lotnictwa ds. przemysłu i budżetu. W 03.1939 r. zwolniony ze stanowiska. – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1920-1939)

Opis zdjęć
1. płk inż. Henryk ABCZYŃSKI – Kierownik zaopatrzenia Aeronautyki. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)
2. „- Siostrzyczko, że co? Żeby krówki się pasły na lotnisku?" (płk ABCZYŃSKI) (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)
3. Dwaj panowie z K.Z.A. (płk ABCZYŃSKI i ppłk TŁUCHOWSKI). (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)