Dzień Bibliotekarza 2018

Aneta Sowa

plakat 2018 400

Dziś Dzień Bibliotekarza!

Rozpoczyna on trwający w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa
i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Z okazji święta życzymy wszystkim Bibliotekarzom spełnienia w pracy, sukcesów w realizacji zamierzeń oraz samych dobrych doświadczeń płynących z kontaktu z Czytelnikiem i Książką.