AZJAN Narcyz

Aneta Sowa

st. szer- AC2 (708676) Narcyz AZJAN ur. 05.09.1925; bez specjalności – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

AZAREWICZ Walenty

Aneta Sowa

W dniu 27 VIII 1930 r. o godz. 14.20 w m. Podzamek koło Krasnobrodu wpadł do stawu i zatonął samolot Lublin R-VIII biorący udział w Locie Małej Ententy i Polski. W katastrofie zginął ppor. obs. Walenty AZAREWICZ z 4 plot. ur. 27 I 1901r.w Moskwie, a kpt. pil. Leopold PAMUŁA został ranny. Przypuszczalną przyczyną katastrofy była awarii silnika. Załoga podjęła decyzję o skoku ze spadochronem i opuściła samolot. Spadochron ppor. W. AZAREWICZA zaczepił o skrzydło samolotu który przygniótł go wpadając do stawu. Kpt. PAMUŁA doznał lekkich obrażeń podczas lądowania w terenie przygodnym – CAW. I.300.58.271. dok.

Opis zdjęć

1. podporucznik obserwator AZAREWICZ Walenty – ur. 27.01.1901 r. z rodziców Józefa i Marii z HEISKIELÓW w Moskwie, gdzie ukończył w r. 1918 szkołę realną. 12.04.1923 r. został pobrany do wojska i wcielony do 1-go pułku lotniczego, skąd w sierpniu odszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. W r. 1928 ukończył Oficerską Szkołę Lotnictwa w Dęblinie i po nominacji na podporucznika został przeniesiony do 4-go pułku lotniczego, otrzymując przydział do 41-ej eskadry. Następnie był kolejno d-cą kompanii portowej, plutonu szkolnego i plutonu reflektorów. Ukochał lotnictwo całym sercem, poświęcał mu wszystkie siły i pracując wytrwale był wzorem oficera. W r. 1930 został wybrany jako wybitny obserwator do lotu Małej Ententy i Polski. 27.08.1930 r. zginął śmiercią lotnika pod Krasnobrodem. Pochowany na Powązkowskim cmentarzu wojskowym w Warszawie. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

2. AZAREWICZ Walenty, por. obs. (21.01.1901-27.08.1930) - Urodził się w Moskwie, syn Józefa i Marii z d. MEISKEL. Po ukończeniu szkoły realnej w Moskwie powrócił w 1921 r. do niepodległej Polski. W 1923 r. wcielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie, w 08.1925 r. przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu (1925-1927). Absolwent I promocji (ukończył ją z 1 lokata). Przydzielony w stopniu st. sierż. pchor. obs. do 4. Pułku Lotniczego w Toruniu (41 Eskadra Liniowa). Ppor. – 1928 r., por. – 1930 r. Jako wyróżniający się nawigator został wytypowany do ekipy na zawody „Lot Małej Ententy i Polski". Zginął w locie treningowym na samolocie Potez XXVII pod Krasnobrodem, woj. lubelskie (pilot - kpt. L. PAMUŁA doznał obrażeń). Pochowany na cmentarzu Warszawa-Powązki – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

AZAIS

Aneta Sowa

kpr. AZAÏS – Francuska Szkoła Pilotów – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

AY-RUTKOWSKA Genowefa

Aneta Sowa

plut.-Cpl (2792245) Genowefa AY–RUTKOWSKA (WOJTYCHA) (27.12.1915 – 05.07.1994); kancelistka w Londynie; zmarła w Chislehurst (Kent - UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)