ARASZKIEWICZ Janusz

Aneta Sowa

mjr-F/Lt (P-0293) Janusz ARASZKIEWICZ (22.05.1902 – 24.03.1989); pilot; zmarł w Londynie, spopielony w Mortlake krematorium (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

kpt. pil. Janusz ARASZKIEWICZ – w 06.1940 r. wraz z por. Piotrem DUNINEM skierowani zostali do Dywizjonu Bombowego Glenn Martin – (AERO nr 2(29)/2011)

kpt. pil. Janusz ARASZKIEWICZ – w 08.1939 r. d-ca Oddziału Portowego Bazy Lotniczej nr 1 – (SKRZYDLATA POLSKA 9/2007)

kpt. pil. Janusz ARASZKIEWICZ – 11.1937-05.1939 r. d-ca 56. Eskadry Towarzyszącej – (Andrzej OLEJKO – 56. ESKADRA TOWARZYSZĄCA)

kpt. Janusz ARASZKIEWICZ – wśród pilotów grupy ferryingowej, wykonywał loty w składzie 216 Grupy Transportowej RAF – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)

kpt. Janusz ARASZKIEWICZ – 01.03.1940 r. dowodził 19 pilotami w szkole w Châteauroux – (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

Opis zdjęć

1. por. pil. Janusz ARASZKIEWICZ – w 05.1926 r. d-ca plutonu młodszego rocznika. W 03.1927 r. odkomenderowany na lotnisko Dęblin do prac komisji Rozmieszczeniowej – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

2. kpt. pil. Janusz ARASZKIEWICZ – (Andrzej OLEJKO – 56. ESKADRA TOWARZYSZĄCA)
- w 08.1939 r. d-ca Oddziału Portowego Bazy Lotniczej nr 1 – (Wacław OYRZANOWSKI – CZY STARCZY SIŁ NA PRZETRWANIE?)