ARCIUSZKIEWICZ Eugeniusz

Aneta Sowa

mjr-W/Cdr (P-0137) Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ (07.02.1907 – 10.12.1983), ur. w Jachimowszczyźnie, woj. nowogródzkie. Absolwent V Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, po ukończeniu w 1931 r., dostał przydział do 5. Pułku Lotniczego w Lidzie. W Anglii w latach 1941-43 latał w 305. Dywizjonie Bombowym jako obserwator. Po przerwie operacyjnej był d-cą Eskadry 1586 podczas Powstania Warszawskiego a później od 14.06.1944 r. D-ca 301 DB „Obrońców Warszawy'. Zmarł w Toronto (Kanada) i tam został pochowany. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl nr 09348, Distinguished Flying Cross. ppłk obs. – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

por. obs. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – (1933) pierwszy d-ca I/56 plutonu w 56. Eskadrze Towarzyszącej. We 09.1939 r. d-ca II/56 plutonu. 01.09. w załodze z por. pil. Antonim JANKOWSKIM (R-XIIID) po południu wykonali lot łącznikowy pomiędzy d-twem Armii „Karpaty" a d-twem Grupy Operacyjnej „Jasło". W drodze powrotnej ostrzelani przez własne oddziały, podczas lądowania uszkodzono podwozie. 03.09. z kpr. pil. Konstantym GAWLIKIEM dokonali rozpoznania rejonu Tarnowa i Dębicy, szukając nowych lotnisk dla eskadry. 05.09. ze st. sierż. pil. Hipolitem KAZIMIERCZAKIEM lot rozpoznawczy. Nad Bardejowem ostrzelał z pokładowego kaemu znajdujących się na terenie ośrodka zdrojowego żołnierzy niemieckich – (AERO nr 12/2007)

kpt. obs. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – 56 Eskadra Obserwacyjna. 07.09.1939 r. wraz z kpr. pil. Konstantym GAWLIKIEM na R-XIIID rozpoznawali rejon Bardejowa we wschodniej Słowacji – (AERO nr 1/2008)

kpt. obs. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – 56 Eskadra Obserwacyjna. 07.09.1939 r. z ppor. pil. Zbigniewem ŻMIGRODZKIM (kpr. pil. Konstantym GAWLIKIEM) na R-XIII rozpoznawali rejon Bardejowa – (LOTNICTWO WOJSKOWE 5/2000)

kpt. Eugeniusz ARCIUSZEWICZ w 03.1940 r. (St. Jacques) dowodził grupą F/Grupa radio-nawigatorów (znająca język francuski) przechodząca przeszkolenie naziemne – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 4)

mjr Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – w 08.1944 r. d-ca 1586 Polska Eskadra Specjalna w Brindisi – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 29)

Mjr obs. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – od 14.06.1943 r. d-ca 1586. Eskadry Specjalnego Przeznaczenia – (Bohdan ARCT – trzysta pierwszy nad celem)

Mjr nawig. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – od 15.06.1944 r. d-ca 301. Dywizjonu Bombowego. 15.06.1944 r. został d-cą 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)

kpt. obs. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – d-ca II/56 Plutonu w 56. Eskadrze Obserwacyjnej – (Andrzej OLEJKO – 56. ESKADRA TOWARZYSZĄCA)

kpt. nawig. Eugeniusz ARCIUSZKIEWICZ – 305 Dywizjon Bombowy; w 10.1941 r. został d-cą eskadry „A"– (J. ZIELIŃSKI – 303 DYWIZJON MYŚLIWSKI Warszawski im. Tadeusza KOŚCIUSZKI)

Opis zdjęć

1. ARCIUSZKIEWICZ Eugeniusz, mjr obs. (07.02.1907-10.12.1983) - Urodził się w m. Jakimowszczyzna, woj. nowogródzkie. SPL ukończył z 5 lokatą, wcielony do 5 pl. - 53 Esk. Lin. (X.31-V11.33), przesunięty do 51 Esk. Lin. Por. -1935. Adiutant dcy pułku (II.35-IV.36). Od czerwca 1936 latał w 56 Esk. Tow. dowodząc 11/56 Plutonem w okresach XI.36-V1.37 i VII1-IX.39. Kpt. - 1939. W Anglii latał w 305 DB (VI.41-I.43). Po przerwie operacyjnej był dcą Polskiej Eskadry nr 1586 (14.VI-7.XI.44) w najbardziej tragicznym okresie dla polskich załóg - podczas Powstania Warszawskiego. Po przywróceniu Polskiej Eskadrze nr 1586 pierwotnej nazwy - 301 Dywizjon Bombowy, był jego dcą aż do rozwiązania (8.XI.44-15.VII.45). Zmarł w Toronto (Kanada) i tam został pochowany – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)