ARDELLI Kazimierz Jan

Aneta Sowa

plut.-Sgt (793732) Kazimierz Jan ARDELLI (01.03.1920 – 20.06.1942), ur. się w Gródku Jagielońskim. 1937 Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. W 1939 ukończył szkołę kursem przyśpieszonym w Krośnie jako radio telegrafista. Z Krosna jest ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji. W 1940 r. przybywa do Anglii gdzie po przeszkoleniu jest przydzielony do 305. Dywizjonu Bombowego. 1942 r. bombardowanie Emden, zginął w samolocie „Wellington"-Z8339 z lotniska RAF Lindholme. (W rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław MADEJCZYK (trafił do niewoli), reszta załogi zginęła). Pochowany w Raalte (grób nr.8 aliantów) (Holandia) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)


2/3 maja 1942. Vickers Wellington II W5447 SM-H. Załoga: I pilot - Sgt Jan Stanisław KOREPTA, II pilot- G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt Kazimierz Jan ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O Stefan MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt Marian ŚWIDERSKI. Start o 1:02. Celem wyprawy był Paryż, gdzie miano zrzucić ulotki propagandowe. 5/6 maja 1942. Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot - F/Lt Robert Juliusz HIRSZBANDT, II pilot-G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 22:24. Celem wyprawy było Nantes (Francja). 6/7 maja 1942. Vickers Wellington II W5533 SM-T. Załoga: I pilot - Sgt Alojzy Paweł GUSOWSKI, II pilot-G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 21:53. Celem wyprawy było Nantes. 30/31 maja 1942. Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot - Sgt A.P. GUSOWSKI, II pilot- G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 23:16. Celem wyprawy była Kolonia (Niemcy). 1/2 czerwca 1942. Samolot Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot Sgt A.P. GUSOWSKI, II pilot - G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i III pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Celem wyprawy było Essen (Niemcy) – (SKRZYDLATA POLSKA 4/2000)

plut. rtg. Kazimierz ARDELLI – 305 Dywizjon Bombowy; 20.06.1942 r. bombardowanie Emden, samolot (Wellington nr Z8339 SM-N) zestrzelony, zginął – (J. ZIELIŃSKI – 305 DYWIZJON BOMBOWY Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

P-793732 ARDELLI Kazimierz Jan, sierż. r/op. strz.-Sgt, ur. 01.03.1920 r. Przydzielony do 305 db w Lindholme, 20.06.1942 r. na Vickers „Wellington" nr Z 8339 uczestniczył w locie bojowym w celu bombardowania Emden. W rejonie m. Schonhabten, Raalte w Holandii samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. Uratował się F/Lt Stanisław MADEJCZYK (dostał się do niewoli). Zginęli: F/O H.A. JANKIEWICZ, F/Sgt A.P. GUSOWSKI, Sgt M. ŚWIDERSKI. Sierż. ARDELLI został pochowany na cmentarzu w Raalte, działka aliantów, grób nr 8. Odznaczony był Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Strzelca-Radiotelegrafisty – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. sierż. strzel. rtg. (Sgt. W.Op/A.G. P-793732) ARDELLI Kazimierz Jan - ur. 01.03.1920 r. w Gródku Jagiellońskim. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał się do Francji i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął wyszkolenie radiotelegrafisty w Bazie Blackpool i ukończył szkolenie w Nr. 18. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie był wcielony do 305 dywizjonu bombowego. Zginął 20.06.1942 r. w locie bojowym na Emden. Samolot był zestrzelony nad Schonnheben, Raalte w Holandii, przez nocnego myśliwca. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. Dalsze szczegóły zestrzelenia można znaleźć w rozkazie Ministerstwa Lotnic¬twa Brytyjskiego Nr P-370072/42. Zginął w samolocie „Wellington" Nr Z-8339, z lotniska Lindholme. Jest pochowany na cmentarzu w Raalte, Holandia. Grób Nr 2, działka aliantów – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)