ARENDARSKI Marian

Aneta Sowa

kpt.-F/O (P-0937) Marian ARENDARSKI (11.02.1911 – 04.1982); oficer techniczny; 317 Dywizjon Myśliwski. Zmarł w Kalamazoo (Michigan – USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P/O ARENDARSKI – od 05.03.1941 r. tłumacz w 317. DM.– (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 15)

ARENDARSKI Marian - (wychowanek SPL Grupy Technicznej służby stałej) ppor. tech. (P/O); po służbie jako tłumacz w Dyw. 317 i kursie of. tech. w SAE (School of Aeronautical – Szkoła Techniki Lotniczej) w Cosford, od II-42 do X-42 nadliczb. of. tech. w Dyw. 303, por. (F/O); przydz. do 24 MU (Maintenace Unit – Jednostka Zaopatrzenia Lotnictwa); IV-46 of. tech. w 16 (P)SFTS (Service Flying Training School - Szkoła Pilotażu Zasadniczego). kpt. (F/L). Medal Lotniczy 2-krotnie – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)