ASSMAN Ludwik Karol

Aneta Sowa

ppor.-P/O (P-1538) Ludwik Karol ASSMAN (09.10.1915 – 06.04.1942); obserwator; 304 Dywizjon Bombowy. 27.10.1941 – nalot na Hamburg, na skutek uszkodzonego silnika wodował 19 km od brzegu koło Cromer, po 17-tu godz. pobytu na wodzie został uratowany przez angielską łódź ratunkową. Zginął w samolocie Wellington-X9764 z lotniska RAF Lindholme, nocny lot bojowy bombardowania celów na terytorium Niemiec. Zestrzelony przez niemieckiego myśliwca, spadł koło wsi Geetbetz (Belgia). Pochowany na Brytyjskim cmentarzu wojskowym Louvain, Heverlee (Belgia), grób wspólny – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P-1538 ASSMAN Ludwik Karol, ppor. strz.-P/O, ur. 09.10.1915 r. Przydzielony do 304 db w Lindholme, 06.04.1942 r. na Vickers „ Wellington" nr X 9764 odbywał nocny lot bojowy z zadaniem bombardowania Niemiec. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. Zginęła cała załoga: F/O Z. NATKAŃSKI, P/O A. OSADZIŃSKI, P/O K. ZIEMIAŃSKI, Sgt Z. BABRAJ, Sgt D.M. GRAJNERT i ppor. ASSMAN. Wszystkich pochowano we wspólnym grobie na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverle (Belgia) – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

P/O Ludwik K. ASSMAN. Przydzielony do 304 db w Lindholme, 26.10.1941 r. na Vickers „Wellington" Mk IC nr W 5720 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga. Samolot, uszkodzony nad celem ogniem artylerii plot., wodował koło Cromer w Anglii. Załoga: F/O Emil A. LADRO, P/O Tadeusz SKARŻYŃSKI, P/O Zygmunt SOKOŁOWSKI, P/O Ludwik K. ASSMAN i Sgt Tadeusz KRZYWOŃ, została wyłowiona po 18 godzinach przebywania na tratwie ratunkowej. Zginął tylko F/O Stefan M. STENOCKI – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. ASSMANN Ludwik - techn., plut. pchor.; szkol. w CWZ (Centrum Szkolenia Ziemnego) i 1 SS (Signal School – Szkoła Łączności); przydz. XII-41 do Dyw. 304 – loty boj.; samol. zestrzel, nad Belgią - zginął 6-IV-42. ppor. (P/O). Krzyż Walecznych 3-krotnie, Medal Lotniczy – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)