ATEŃSKI Stanislaw

Aneta Sowa

kpt.-F/Lt (P-1147) Stanisław ATEŃSKI (01.04.1914 – 21.03.1996), ur. w Warszawie. Absolwent XI Promocji SPL. Po ukończeniu w 1938 r. przydzielony do 5. Pułku Lotniczego – 51. Eskadra Liniowa w Lidzie. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. wykonał kilka lotów rozpoznawczych i bombardierskich. 18.09. ewakuował się wraz z pododdziałami na Łotwę, skąd przez Szwecję przedostał się do Francji do bazy lotniczej w Lyonie. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w AONS – Air Observer and Navigator School (Szkoła Obserwatorów i Nawigatorów Lotniczych) w 1941 r. skierowany do 301. Dywizjonu Bombowego. 03.07.1942 r. lot bojowy samolotem Wellington-Z1314 z lotniska RAF Hemswell. Bombardowanie Bremy. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło Börger w Niemczech. (S. ATEŃSKI, M. BRZOZOWSKI, M. BENOIT i S. KOWALCZYK dostali się do niewoli. Zginął jedynie st. sierż. Stanisław KĘDZIERSKI). Po wyzwoleniu z niewoli powrócił do Polski. Zmarł w Gdańsku (Polska). Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl nr 09538 – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

por. nawig. Stanisław ATEŃSKI – 301. Dywizjon Bombowy. 02/03.07.1942 r. nalot na Bremę, w załodze: d-ca mjr pil. Maksymilian BRZOZOWSKI, por. nawig. Stanisław ATEŃSKI, radiotelegrafista ppor. Michał BENOIT, strzelcy kpr. Stanisław KOWALCZYK i st. sierż. Stanisław KĘDZIERSKI, przed dolotem do celu został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Już w powietrzu zginął st. sierż. KĘDZIERSKI, a por. ATEŃSKI został poważnie ranny. Na r-z d-cy załoga opuściła samolot - uratowali się ze spadochronami: por. Ateński (pomogli mu w tym koledzy), ppor. BENOIT, kpr. KOWALCZYK i na końcu mjr BRZOZOWSKI. Wszyscy dostali się do niewoli, mjr BRZOZOWSKI dopiero po czterech dniach wyczerpującej wędrówki na zachód – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)

ATEŃSKI Stanisław, kpt. obs. (01.04.1914-21.03.1996). Urodził się w Warszawie, s. Wacława i Stefanii z d. JURAŃCZYK. SPL ukończył z 71 lokatą (XI promocja) i wcielony do 5 PL - 51 Esk. Lin. Podczas przelotu 31.VIII.39 na lotnisko alarmowe samolot Karaś ppor. ATEŃSKIEGO skraksował przy lądowaniu i załoga powróciła do Lidy po nową maszynę. Wybuch wojny uniemożliwił powrót do macierzystej eskadry. W czasie pobytu w Bazie Lotniczej nr 5 - Lida wykonał kilka lotów rozpoznawczych i bombardierskich. 18.IX.39 ewakuował się wraz z pododdziałami bazy na Łotwę, skąd przez Szwecję przedostał się do Francji - Baza Lotnicza Lyon, a następnie dca eskadry w Ośrodku Wyszkolenia Ziemnego w Andrezeux sur Loire (III-VI.40). W Anglii po przeszkoleniu: nr 1 AONS (III-VI.41), nr 4 AOS (VI-VIII.41) i 18 OTU (IX-XII.41). Skierowany do 301 DB, gdzie wykonał 23 loty bojowe. W nalocie na Bremę w nocy 3/4.XII.42 Wellington IV Z 1314 został zestrzelony przez myśliwce npla. Załoga ewakuowała się na spadochronach (z wyjątkiem st. sierż. strz. sam. Stanisława KĘDZIERSKIEGO, który poległ od pocisków Messerschmittów) i wzięta do niewoli pod m. Borgen - Niemcy. Przebywał w obozie jenieckim do zakończenia wojny. Po wyzwoleniu kpt. ATEŃSKI emigrował do Argentyny, skąd w 1960 powrócił do kraju. Zmarł w Gdańsku. Cm. Gdańsk-Łostowice. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)
F/O Stanisław ATEŃSKI. Przydzielony do 301 db w Hemswell, 03.07.1942 r. na Vickers „Wellington" Mk IV nr Z 1314 uczestniczył w locie bojowym z zadaniem bombardowania Bremy. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca i spadł koło Börger w Niemczech. F/O Stanisław ATEŃSKI, F/O Maksymilian BRZOZOWSKI, P/O Marian BENOIT i Sgt Stefan KOWALCZYK dostali się do niewoli. Zginął jedynie Sgt S. KĘDZIERSKI – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)