AWDZIEJEW Jan Stanisław

Aneta Sowa

sierż.-W/O (784934) Jan Stanisław AWDZIEJEW ur. 20.06.1920, ur. we Lwowie. Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, ukończył kursem przyśpieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. W czasie kampanii wrześniowej ewakuowany do Rumunii następnie do Francji a po upadku Francji w 1940 do Anglii. Po przeszkoleniu pełnił służbę w rożnych jednostkach bojowych w personelu naziemnym. W 1944 r. po ukończeniu kursu pilotażu i po przebyciu dalszego wyszkolenia w OTU – Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) dostaje przydział jako pilot do 304. Dywizjonu Bombowego. W 1945 r. przeniesiony na stację RAF'u w Hucknall na kurs instruktorów pilotażu. 1948 Brazylia. – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Opis zdjęć

1. sierż. mech. pil. (W.O. Mechanic, Pilot P-784934) AWDZIEJEW Jan Stanisław - ur. 20.06.1920 r. we Lwowie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną i dwie klasy gimnazjalne (Nr 7). Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał się do Francji, gdzie był bez zatrudnienia i czekał na szkolenie. Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 26.07.1940 r. Ukończył różne kursy dla mechaników i służył w jednostkach bojowych i pomocniczych. Ochotniczo zgłosił się do służby w personelu latającym i w 12.1942 r. rozpoczął wyszkolenie wstępne w pilotażu. Ukończył podstawowe wyszkolenie w 04.1944 r. Na praktykę w lataniu był skierowany do 577 dywizjonu brytyjskiego 06.04. We wrześniu rozpoczął końcowe wyszkolenie w Nr. 6. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU) i 16.12. był wcielony do 304 dywizjonu morskiego. Po zakończeniu działań wojennych, 28.11.1945 r. był przeniesiony na Stację RAF Hucknall na kurs instruktorów pilotażu. Został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. F/O Stanisław ŁUKASZEWICZ w kabinie samolotu Spitfire, najprawdopodobniej nr BL543. W okresie kiedy S/Ldr Henryk SZCZĘSNY dowodził Dyonem 317 ten samolot był przydzielony do jego osobistego użytku – stąd imię „Hesio" pod wiatrochronem. Na drugim planie mechanik kpr. Jan AWDZIEJEW – (SKRZYDLATA POLSKA 10/2000)