AUGUSTYNIAK Bronisław

Aneta Sowa

1. kpr. rtg. AUGUSTYNIAK Bronisław - ur. 04.12.1919 r. w Grzymałowie, pow. Ska-łat, woj. tarnopolskie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej i trzech klas gimnazjal-nych w Tarnopolu, wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. Szkołę ukończył kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. W pierwszych dniach 09.1939 r. był ewakuowany wraz ze Szkołą do Łucka. W drodze z Łucka do Rumunii, został ranny odłamkiem bomby lotniczej w okolicy kręgosłupa. Przekroczył granicę rumuńską 17.09. w Kutach. W Rumunii, po krótkim pobycie w obozie Targoviste, został przeniesiony do obozu w Campulung Muscel. Tam był poddany operacji usunięcia odłamka. Nastąpiło zaka-żenie i konieczność dłuższego pobytu w szpitalu. W międzyczasie otrzymał paszport ze zmienionym nazwiskiem, ale niestety na ucieczkę z Rumunii było już za późno. W Rumunii pracował dorywczo już jako cywil pod zmienionym nazwiskiem. W 1943 r. podjął się pracy przy obsługiwaniu tajnej radiostacji w Campulungu Muscel, otrzymując wynagrodzenie w tak zwanej twardej walucie i walucie rumuńskiej. Dla kogo pracowała radiostacja nie wie. Po około sześciu miesiącach, radiostację przeniesiono do Bukaresztu i tam radiostację wykryli Rumuni. Nastąpiły aresztowania, ale nie wydano nikogo Niemcom z uwagi na porażki Niemców na wszystkich frontach. Po zdaniu matury w Craiowej, zapisał się na studia prawnicze w Bukareszcie, a które ukończył w Krakowie. Po powrocie do Polski w 1945 r. i ukończeniu studiów, oraz odbyciu aplikacji, pracuje od 1952 r. jako adwokat w Gdańsku. Pełnił również przez około 25 lat funkcję Dziekana Rady Adwokackiej. Od 1982 r. jest na przymusowej emeryturze z uwagi na stan zdrowia (zawał serca). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, Złotą Odznaką „Adwokatura PRL", Złotą Odznaką Zrzeszenia Prawników Polskich i innymi odznaczeniami resortowymi. Żona jest lekarzem pediatrą. Zmarł nagle 07 lutego 1993 roku w Sopocie – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

AUGUSTYN Włodzimierz

Aneta Sowa

kpr.-Sgt (704100) Włodzimierz AUGUSTYN (19.08.1921 – 27.08.1944); nawigator; 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia. Zginął w samolocie Halifax-JN895 z lotniska RAF Brindisi. Lot bojowy specjalny do Krakowa. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został prawdopodobnie zestrzelony przez nocnego myśliwca. Samolot spadł w płomieniach w miejscowości Lajosmizse. Pochowany na Bryt. Cment. Wojsk. Solymar (Węgry) grób 4/D – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P-704100 AUGUSTYN Włodzimierz, kpr. nawig.-Sgt, ur. 19.08.1921 r. Latając w 1586 eskadrze specjalnej w Brindisi, 27.08.1944 r. na Handley Page „Halifax" nr JN 895, odbywał bojowy lot specjalny do Krakowa. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został prawdopodobnie zestrzelony przez nocnego myśliwca - widziano płomień i eksplozję w powietrzu. Samolot spadł o godz. 21.30 w m. Lajosmizse. Zginęła cała załoga: F/Sgt J.H. WOROCH, Sgt J. KANTOWSKI, Sgt L. WANTULOK, Sgt A. SZMIGIELSKI, Sgt B. KŁOSOWSKI, Sgt R. MAJEWSKI oraz kpr. AUGUSTYN. Pochowani zostali na miejscu wypadku, po wojnie ekshumowani do wspólnego grobu nr 1-7 na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Solymar (Węgry), działka 4, rząd D – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. Nagrobek – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AUERBACH Witold

Aneta Sowa

st. szer.-AC2 (729127) Witold AUERBACH ur. 10.02.1923. bez specjalności. 1948 Polska – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

AUDERSKI Włodzimierz

Aneta Sowa

1. AUDERSKI Włodzimierz, ppor. pil. (19.10.1912-12.09.1937). Po ukończeniu SPL z 16 lokatą wcielony do 3 PL - 32 Esk. Lin. Zmarł na skutek obrażeń poniesionych w wypadku motocyklowym. Cm. Poznań, wojskowy. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

2. Grupa szkolących się pilotów wraz z instruktorem na kursie promocyjnym w Grudziądzu. Stoją, od lewej: URBAN, KINEL, OSTASZEWSKI, instruktor SZAŁOWSKI, AUDERSKI, FINGLER, w pozycji siedzącej Jan FALKOWSKI. – (Jan FALKOWSKI – Z WIATREM W TWARZ)