ADAMCZYK Antoni

Aneta Sowa

sierż.-Cpl (794359) Antoni ADAMCZYK ur. 19.02.1909 w Iwoniczu, woj. Lwowskie. Wychowanek SPLdM w Bydgoszczy. W 1939 r. powołany do 6 PL we Lwowie. W latach 1939-1941 w niewoli Sowieckiej. Po zwolnieniu z niewoli przybył do Wielkiej Brytanii w dniu 14.10.1941. Po przeszkoleniu w personelu naziemnym pełni służbę w PSP w 308 DM jako mechanik przyrządów precyzyjnych do za-kończenia wojny. W 1950 r. zamieszkał w Londynie – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

ADAMCZYK Antoni

Aneta Sowa

plut.-LAC (782383) Antoni ADAMCZYK ur. 12.05.1916; elektryk; 318. Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy; 1948 Radom (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ADAMCZUK Andrzej

Aneta Sowa

Chor. ADAMCZUK Andrzej – absolwent wojskowej szkoły pilotów, promowany 21.06.1945 r. w Dęblinie – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)

Andrzej ADAMCZUK – (kpr.) przedwojenny podoficer. W 1945 r. skierowany do 15. Samodzielnego Zapasowego Pułku Lotniczego. 21.06. otrzymał stopień oficerski w Ludowym Lotnictwie Polskim – (Czesław KRZEMIŃSKI – LOTNICTWO POLSKIE W PIERWSZYCH LATACH POWOJENNYCH)

ADAMCZEWSKI Stanisław

Aneta Sowa

st. majst.-F/Sgt (792514) Stanisław ADAMCZEWSKI (21.03.1900 – 02.01.1981); stolarz; zmarł w Lublinie (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY PO-WIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)