ADAMCZEWSKI Michał

Aneta Sowa

st. sierż.-F/Sgt (792471) Michał ADAMCZEWSKI ur. 05.09.1901; mechanik; w 1948 r. zgłosił powrót do Polski – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY PO-WIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ADAMCZEWSKI Franciszek

Aneta Sowa

st. szer.-AC2 (708789) Franciszek ADAMCZEWSKI ur. 20.03.1924; bez specjalności; 1948 Australia – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ADAMCZAK Michał

Aneta Sowa

st. sierż.-F/Sgt (781874) Michał ADAMCZAK ur. 07.09.1909; mechanik w 301 Dywizjonie Bombowym; w 1948 r. zgłosił powrót do Polski – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ADAMCZAK Adam Jan

Aneta Sowa

kpt.-F/Lt (P-0960) Adam Jan ADAMCZAK (21.12.1916 – 22.09.1972); pilot; zmarł w Londynie, pochowany na cmentarzu w Pinner Middx (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1947)

ADAMCZAK Adam - (wychowanek SPL Grupy Technicznej służby stałej) por. tech., (P/O); przeszkol, na pilota i doszkol. myśl. w 41 OTU, przydz. VII-43 do Dyw. 309 (łącznie 9 lotów boj.) (F/O); III-44 przen. do sł. tech. - d-ca Esk. Tech. 3118 SE (Servicing Echelon – Eskadra Obsługi) (numer zmieniony na 6309 SE) (a/F/L); X-44 przydz. do D-twa 84 Gr. kpt. (F/L). Medal Lotniczy – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)