ABŁAMOWICZ Stanisław

Aneta Sowa

st. sierż.-W/O (781178) ABŁAMOWICZ Stanisław (06.07.1905 – 23.03.1988); radio-operator pokł.; 300. Dywizjon Bombowy; 25.11.1942 r. RAF Hemswell-„Wellington"-Z1495, lot bojowy, bombardowanie Essen, podczas dolotu na cel w rejonie Bergen-op-Zoom (Holandia) samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plot, dostali się do niewoli: - Jan GERSTEL, Władysław KAŹMIERCZAK, Stanisław ABŁAMOWICZ oraz Józef SKONIECZNY (ranny i poparzony, zmarł w niewoli niemieckiej w 1943 r.); zmarł w Australii, prochy złożone w Krakowie (Polska); odznaczony orderem Virtuti Militari kl. V nr 8250 – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)
Sgt Stanisław ABŁAMOWICZ. Przydzielony do 300 db w Hemswell, 25.11.1942 r. na Vickers „ Wellington" Mk IV nr Z 1495 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Essen. Podczas dolotu nad cel w rejonie Bergen w Holandii samolot został zestrzelony przez niemiecką artylerię plot. F/O Jan GERSTEL, Sgt Władysław KAŹMIERCZAK i Sgt Stanisław ABŁAMOWICZ dostali się do niewoli niemieckiej, Sgt J. SKONIECZNEGO - rannego, umieszczono w szpitalu, a następnie w obozie jenieckim, gdzie zmarł. Na miejscu zginął tylko kpr. GĘBACZKA, który pochowany został na cmentarzu w Bergen (północna Holandia) – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)
ABŁAMOWICZ Stanisław - inż. (nafciarz) Politechnika Lwowska kpr. (LAC); inicjator „Wiadomości ze Świata", wydawanych w Centrum Wyszkolenia w Blackpool od 11.1940 r. Po szkoleniu na strzelca r/tel. doszkol. oper. w 18 OTU (Sgt), przydz. VI-41 do Dyw. 300 - odbył całą turę lotów boj. i zaczął drugą; samolot zestrzelony 25-XI-42 nad Niemcami; niewola; wrócił do Anglii V-45. st. sierż. (W/O). Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Medal Lotniczy 2-krotnie – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)

ABERSZTAJN Ajzyk (Alec Astor)

Aneta Sowa

kpr.-LAC (704159) ABERSZTAJN (Alec Astor) Ajzyk (17.06.1915 – 2006); me-chanik przyrz. prec. We 09.1939 r., znalazł się w niewoli niemieckiej, skąd uciekł na tereny wschodnie, tam zostaje aresztowany przez NKWD i zesłany do „gułagu" w Rosji w rejonie Archangielska. Po zwolnieniu z „gułagu", przedostaje się przez Vorkutę i Taszkient do punktu zbornego na południu Rosji Sowieckiej, by z armią gen. Andersa poprzez Persję dotrzeć do Anglii. W roku 1942 w Blackpool zostaje przyjęty do Polskich Sił Powietrznych. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do personelu naziemnego jako mechanik przyrządów precyzyjnych. Po wojnie pozostał w Anglii. Zmarł w Londynie w 2006 r., pochowany na cmentarzu Jewish Federation Cmentary w Edmonton London (UK). – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)

ABELEWICZ J

Aneta Sowa

 

kpl. ABELEWICZ J. – kancelaria techniczna w Lotniczej Szkole Technicznej (licem) dla Małoletnich nr 1 w Heliopolis – (BŁĘKITNI CHŁOPCY – praca zbiorowa

 

ABDERMAN Adam

Aneta Sowa

W 11.1918 r. w Krakowie do służby szybko zgłosiło się wielu lotników z armii austriackiej. Na rakowickim lotnisku znaleźli się min.: por. pil. Augustyn MENCZAK, por. obs. Mieczysław SZCZUDŁOWSKI, por. obs. Franciszek TRENKWALD, por. pil. Władysław MATULA, por. SIEMIŃSKI, por. pil. Wiktor WILLMAN, por. obs. Adam ABDERMAN, por. obs. Kazimierz SZMIDT, por. obs. Kazimierz KUBALA, por. pil. Stanisław BOGUSZ, por. obs. MACHALSKI, por. obs. Karol FRIZER, ppor. pil. Franciszek PETER (w czasie wojny światowej zestrzelił 6 samolotów), ppor. pil. Władysław KONOPKA, ppor. pil. Bolesław LEPSZY, ppor. obs. Leonard LEPSZY, ppor. pil. Adam WOJTYGA, ppor. obs. Ryszard HESSE, ppor. pil. Stanisław NAZARKIEWICZ, ppor. Karol MALIK, ppor. Tadeusz WELECKI, ppor. Oskar MÜLLER, sierż. pil. Jan STACHURA, sierż. pil. Franciszek KOŁODZIEJSKI, sierż. pil. Józef CAGASEK, sierż. pil. Alojzy GRIMM – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

por. ABDERMAN – Eskadryla w Krakowie; obserwator 9. Eskadry Wywiadowczej – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

Opis zdjęć
1. Personel latający 9 eskadry wywiadowczej przy samolocie Bristol F2B. Lotnisko Łuck (09.1920 r.). U góry zdjęcia kpt. NARKIEWICZ, niżej – ppor. ROMANOWSKI, na lewo sierż. SUCHODOLSKI. Stoją od lewej: pchor. GODLEWSKI, kpt. LEONKOW, kpt. ABDERMAN, ppor. LATAWIEC. Niżej: sierż. PRZYBYLSKI, ppor. BOGUSZEWICZ i sierż. ŻUROMSKI. – (KRZYSZTOF A. TARKOWSKI – LOTNICTWO W WOJNIE Z ROSJĄ SOWIECKĄ 1919-1920; 1991)