ABCZYŃSKI Jerzy Stanisław

Aneta Sowa

 

plut.-LAC (704364) Jerzy Stanisław ABCZYŃSKI ur. 26.05.1915; radar-mechanik – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

 

ABCZYŃSKI Jan

Aneta Sowa

por.-F/Lt (P-2040) ABCZYŃSKI Jan; ur. 27.10.1912; nawigator; 1586 Eskadra Specjalnego Przeznaczenia; 02.09.1944 – RAF Brindisi – „Halifax"-JN889, samolot wystartował do lotu specjalnego ze zrzutem na placówkę „Robot-509" koło Kielc (Polska). Po wykonaniu zadania podczas przelotu nad Jugosławią nad miejscowością Vukovar został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca, zginęli: kpr. pilot Henryk Reynhold TYROL, kpr. bomb. Zbigniew BAR i kpr. strz. Mieczysław MARYNOWSKI, pozostali członkowie wyskoczyli ze spadochronami; sierż. strz. Tadeusz MICHAŁKIEWICZ (ranny dostał się do niewoli), por. naw. Jan ABCZYŃSKI, st. sierż. r-oper. Władysław SKIBILSKI i sierż. mech. Józef FRĄCKOWIAK którzy po uratowaniu się, przy pomocy miejscowej ludności zdołali uniknąć niewoli i po kilkunastu dniach wrócili do jednostki; w roku 1948 wrócił do Polski – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)

F/O Jan ABCZYŃSKI. 02.09.1944 r. na H.P. „Halifax" nr JN 889 uczestniczył w specjalnym locie do Polski z pomocą dla powstania warszawskiego. Podczas przelotu nad m. Vukovar w Jugosławii samolot został zestrzelony przez niemieckiego myśliwca. F/O Jan ABCZYŃSKI, W/O Władysław SIBILSKI, Sgt Tadeusz MICHAŁKIEWICZ i Sgt Józef FRANKOWIAK ocaleli i wrócili do eskadry. Zginęli: kpr. BAR, Sgt M. MARYNOWSKI, Sgt R.H. TYROL. Miejsce ich grobu nie zostało ustalone; prawdopodobnie zostali pochowani przez miejscową ludność na miejscu wypadku – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

ABCZYŃSKI Jan - inż. Politechnika Warszawska (b. prac. PZL Wytw. Płat.), ppor. tech. rez.; Por. inż. Instruktor w Oddziale Wyszkolenia na Ziemi (OWZ) w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Lyon-Bron. Po kapitulacji Francji X-40 przez Szwajcarię, Włochy i Jugosławię dostał się do Turcji, gdzie pracował w Wytw. Samol. Turk Hava Kurumu (w polskim zespole) od XII-40 do VI-42, po czym zgłosił się do PSP na Bliskim Wschodzie, skąd przybył do Anglii IX-42. Po wyszkol, na nawig. w 1 AOS oraz doszkol. w 2(O)AFU oraz 18 OTU - por. (F/O), VIII-44 został przydz. do 1586 Esk. Spec. Przezn. we Włoszech; w trzecim locie nad Polskę 1/2-IX-44 po wykonaniu zadania w drodze powrotnej nad Jugosławią samolot został zestrzel, przez nocnego myśl; por. ABCZYŃSKI (z r/tel. i mech. pokł.) uratował się na spadochronie; z pomocą partyzantów jugosłowiańskich wrócił do jednostki 24-XI-44; po krótkim okresie jako nadliczb. instr. nawigacji w 10 OTU przydz. VII-45 do Dyw. 304 - loty transportowe. por. (F/L) Medal Lotniczy – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946

ABCZYŃSKI Henryk

Aneta Sowa

Płk inż. (PSP) Henryk ABCZYŃSKI (1896 – 27.01.1975); Z-ca D-cy Lotnictwa; pilot; w 1917 r. jako porucznik, członek Misji Wojskowej Francusko-Polskiej dla utworzenia Armii Polskiej we Francji; w 1929 r. odznaczony orderem Virtuti Militari kl. V; zmarł w Richmond Hospital – pochowany na cmentarzu East Sheen Londyn (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

płk inż. ABCZYŃSKI – zwany „Abecadłem", przyszedł do lotnictwa z Korpusu Kontrolerów – (LOTNICTWO 9/2004)

płk Henryk ABCZYŃSKI – w 08.1938 r. III zastępca Dowódcy Lotnictwa – (LOTNICTWO 1/2006)

płk Henryk ABCZYŃSKI – we 09.1934 r. Kierownik Zaopatrzenia Aeronautyki – (LOTNICTWO 7/2009)

płk ABCZYŃSKI – w 11.1935 r. Z-ca Szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. i Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych „LOT" – (LOTNICTWO 9/2011)

płk Henryk ABCZYŃSKI – w 1929 r. dyrektor Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Aeronautyki – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 17)

ppłk inż. Henryk ABCZYŃSKI – absolwent Politechniki Lwowskiej. W 1910 r. zdobył dyplom inżyniera budowy maszyn. W sprawach lotnictwa był laikiem, a na technice lotniczej w ogóle się nie znał. Nic dziwnego, że nie sprawdził się na stanowisku zastępcy szefa departamentu do spraw technicznych. Oficer w korpusie kontrolerów. W 05.1924 r. przewodniczył komisji, która przeprowadziła kompleksową kontrolę w Zakładach Mechanicznych Plage i Laśkiewicz. 01.09.1927 r. objął obowiązki z-cy szefa Departamentu Lotnictwa. Mianowanie go na tak ważne w lotnictwie stanowisko (z naruszeniem obowiązującego prawa), zostało przeprowadzone na wniosek płk. RAYSKIEGO. W połowie 1929 r. został szefem nowo powstałego Wojskowego Zakładu Zaopatrzenia Aeronautyki (01.02.1931, 03.1935). 21.01.1930 r. brał udział w posiedzeniu komisji MSWojsk., która miała dokonać oceny sytuacji w poszczególnych wytwórniach i przedstawić środki zaradcze. W 08.1936 r. został z-cą D-cy Lotnictwa ds. przemysłu i budżetu. W 03.1939 r. zwolniony ze stanowiska. – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1920-1939)

Opis zdjęć
1. płk inż. Henryk ABCZYŃSKI – Kierownik zaopatrzenia Aeronautyki. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)
2. „- Siostrzyczko, że co? Żeby krówki się pasły na lotnisku?" (płk ABCZYŃSKI) (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)
3. Dwaj panowie z K.Z.A. (płk ABCZYŃSKI i ppłk TŁUCHOWSKI). (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

ABCZYŃSKI Andrzej

Aneta Sowa

 

por.-F/O (P-2737) Andrzej ABCZYŃSKI ur. 17.08.1920; pilot w 304 Dywizjonie Bombowym; w 1946 wstąpił do RAF (152 Sqn). – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)