ARDELLI Kazimierz Jan

Aneta Sowa

plut.-Sgt (793732) Kazimierz Jan ARDELLI (01.03.1920 – 20.06.1942), ur. się w Gródku Jagielońskim. 1937 Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. W 1939 ukończył szkołę kursem przyśpieszonym w Krośnie jako radio telegrafista. Z Krosna jest ewakuowany do Rumunii, następnie do Francji. W 1940 r. przybywa do Anglii gdzie po przeszkoleniu jest przydzielony do 305. Dywizjonu Bombowego. 1942 r. bombardowanie Emden, zginął w samolocie „Wellington"-Z8339 z lotniska RAF Lindholme. (W rejonie Schonhabten, Raalte (Holandia), samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca. Uratował się por. Stanisław MADEJCZYK (trafił do niewoli), reszta załogi zginęła). Pochowany w Raalte (grób nr.8 aliantów) (Holandia) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)


2/3 maja 1942. Vickers Wellington II W5447 SM-H. Załoga: I pilot - Sgt Jan Stanisław KOREPTA, II pilot- G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt Kazimierz Jan ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O Stefan MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt Marian ŚWIDERSKI. Start o 1:02. Celem wyprawy był Paryż, gdzie miano zrzucić ulotki propagandowe. 5/6 maja 1942. Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot - F/Lt Robert Juliusz HIRSZBANDT, II pilot-G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 22:24. Celem wyprawy było Nantes (Francja). 6/7 maja 1942. Vickers Wellington II W5533 SM-T. Załoga: I pilot - Sgt Alojzy Paweł GUSOWSKI, II pilot-G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 21:53. Celem wyprawy było Nantes. 30/31 maja 1942. Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot - Sgt A.P. GUSOWSKI, II pilot- G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) - Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i II pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Start o 23:16. Celem wyprawy była Kolonia (Niemcy). 1/2 czerwca 1942. Samolot Vickers Wellington II Z8339 SM-N. Załoga: I pilot Sgt A.P. GUSOWSKI, II pilot - G/Cpt S.J. SKARŻYŃSKI, nawigator - F/O H.A. JANKIEWICZ, strzelec-radiotelegrafista (środkowy) Sgt K.J. ARDELLI, bombardier (zarazem strzelec przedni i III pilot) - F/O S. MADEJCZYK, strzelec samolotowy (tylny) - Sgt M. ŚWIDERSKI. Celem wyprawy było Essen (Niemcy) – (SKRZYDLATA POLSKA 4/2000)

plut. rtg. Kazimierz ARDELLI – 305 Dywizjon Bombowy; 20.06.1942 r. bombardowanie Emden, samolot (Wellington nr Z8339 SM-N) zestrzelony, zginął – (J. ZIELIŃSKI – 305 DYWIZJON BOMBOWY Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

P-793732 ARDELLI Kazimierz Jan, sierż. r/op. strz.-Sgt, ur. 01.03.1920 r. Przydzielony do 305 db w Lindholme, 20.06.1942 r. na Vickers „Wellington" nr Z 8339 uczestniczył w locie bojowym w celu bombardowania Emden. W rejonie m. Schonhabten, Raalte w Holandii samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca. Uratował się F/Lt Stanisław MADEJCZYK (dostał się do niewoli). Zginęli: F/O H.A. JANKIEWICZ, F/Sgt A.P. GUSOWSKI, Sgt M. ŚWIDERSKI. Sierż. ARDELLI został pochowany na cmentarzu w Raalte, działka aliantów, grób nr 8. Odznaczony był Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Strzelca-Radiotelegrafisty – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. sierż. strzel. rtg. (Sgt. W.Op/A.G. P-793732) ARDELLI Kazimierz Jan - ur. 01.03.1920 r. w Gródku Jagiellońskim. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał się do Francji i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Rozpoczął wyszkolenie radiotelegrafisty w Bazie Blackpool i ukończył szkolenie w Nr. 18. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie był wcielony do 305 dywizjonu bombowego. Zginął 20.06.1942 r. w locie bojowym na Emden. Samolot był zestrzelony nad Schonnheben, Raalte w Holandii, przez nocnego myśliwca. Został odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. Dalsze szczegóły zestrzelenia można znaleźć w rozkazie Ministerstwa Lotnic¬twa Brytyjskiego Nr P-370072/42. Zginął w samolocie „Wellington" Nr Z-8339, z lotniska Lindholme. Jest pochowany na cmentarzu w Raalte, Holandia. Grób Nr 2, działka aliantów – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

ARDELI Antoni

Aneta Sowa

kpr.-LAC (708210) Antoni ARDELLI ur. 09.06.1906; bez specjalności; 1948 Brazylia – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Sgt Kazimierz ARDELLI – 305. DB. 04.05.1942 r. lot nad Paryż (rozrzucenie ulotek), samolot Wellington II SM-H (W5447), załoga: Sgt Jan KOREPTA, G/Cpt Stanisław SKARŻYŃSKI, F/O Henryk JANKIEWICZ, Sgt Kazimierz ARDELLI, F/O Stefan MADEJCZYK i Sgt Marian ŚWIDERSKI. Start o godz. 1:02, lądowanie 6:06. Czas lotu 5:04 godz. 05/06.05.1942 r. lot Wellingtonem II SM-N (Z8339), w załodze: F/Lt Robert HIRSZBANDT, G/Cpt Stanisław SKARŻYŃSKI, F/O Henryk JANKIEWICZ, Sgt Kazimierz ARDELII, F/O Stefan MADEJCZYK i Sgt Marian ŚWIDERSKI. Bombardowanie Nantes. Start: 22:24, lądowanie: 4:50, czas lotu 6:26 godz. 06/07.05.1942 r. lot Wellingtonem II SM-T (W5533) w załodze: Sgt Alojzy GUSOWSKI, G/Cpt Stanisław SKARŻYŃSKI, F/O Henryk JANKIEWICZ, Sgt Kazimierz ARDELLI, F/O Stefan MADEJCZYK i Sgt Marian ŚWIDERSKI. Bombardowanie Nantes. Start: 21:53, lądowanie: 3:57, czas lotu 6:04 godz. 30/31.05.1942 r. lot Wellingtonem II SM-N (Z8339) w załodze: Sgt Alojzy GUSOWSKI, G/Cpt Stanisław SKARŻYŃSKI, F/O Henryk JANKIEWICZ, Sgt Kazimierz ARDELLI, F/O Stefan MADEJCZYK i Sgt Marian ŚWIDERSKI. Bombardowanie Kolonii. Start: 23:16, lądowanie: 3:53, czas lotu 4:37 godz. 01/02.06.1942 r. lot Wellingtonem II SM-N (Z8339) w załodze: Sgt Alojzy GUSOWSKI, G/Cpt Stanisław SKARŻYŃSKI, F/O Henryk JANKIEWICZ, Sgt Kazimierz ARDELLI, F/O Stefan MADEJCZYK i Sgt Marian ŚWIDERSKI. Bombardowanie Essen. Start: 23:06, lądowanie: 4:09, czas lotu 5:03 godz. – (LOTNICTWO 12/2010)

Opis zdjęć

1. Załoga i personel naziemny przed samolotem bombowym Wellington II SM-N (Z8339) „N jak Nana". Od lewej: sierż. rtg. Kazimierz ARDELLI, nn, sierż. strz. Marian ŚWIDERSKI, nn, nn, nn, plut. pil. Alojzy GUSOWSKI – (LOTNICTWO 12/2010)

ARCZYŃSKI Stanisław Jerzy

Aneta Sowa

plut.-LAC (704365) Stanisław Jerzy ARCZYŃSKI (26.05.1915 – 1958); mechanik radarowy. Zmarł w Lambeth (London – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

ARCT Lotariusz

Aneta Sowa

Lotariusz ARCT – szef wyszkolenia i instruktor w Wyższej Szkole Pilotażu – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 38)

W dniu 13 XII 1938 r. w katastrofie samolotu PZL P-37A „Łoś", zginął dowódca II/I Dywizjonu Bombowego, mjr pil. Lotariusz ARCT ur. 14.VII.1900 r. oraz kpr. strz. samol. Włodzimierz PIEREGUT z 211 Eskadry Bombowej – CAW.AP-; JP/94

Opis zdjęć

1. major pilot Lotariusz Paweł ARCT – ur. 14.07.1900 r. w Jarosławiu, z ojca Gwidona i matki Herminy z BIRNBAUMÓW. W czasie I w.ś. uczęszczał do gimnazjum w Przemyślu, a następnie do wyższej szkoły realnej w Hraniach na Morawach, którą kończy w r. 1917, wstępując następnie do akademii wojskowej w Wiener-Neustadt. W 11.1918 r. bierze udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, a następnie wstępuje do Szkoły Podchorążych. W r. 1919 zostaje przydzielony do 7 Pułku Piechoty Legionów, z którym wyrusza na front już jako oficer. Po odniesieniu rany w czasie walk trafia do szpitala, a następnie do batalionu zapasowego, skąd w r. 1921 odchodzi do Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w Toruniu jako słuchacz. Po ukończeniu szkoły w 1922 r. zostaje przydzielony do IV Batalionu Balonowego w Krakowie, skąd w dwa lata później odchodzi do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy, gdzie uzyskuje dyplom pilota. Już jako pilot pełni służbę w2 Pułku Lotniczym w Krakowie, od r. 1927 w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie i od r. 1929 - w 4 Pułku Lotniczym w Toruniu. Tu obejmuje stanowisko oficera taktycznego, dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej, eskadry treningowej i w końcu pełni obowiązki dowódcy III Dywizjonu. W r. 1930 przechodzi staż w lotnictwie czechosłowackim. Po ukończeniu kursu wyższego pilotażu w Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu w r. 1934 zostaje przeniesiony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie, obejmując stanowisko dowódcy 211 Eskadry Bombowej. W r. 1936 otrzymuje nominację na stopień kapitana i w następnym roku obejmuje dowództwo II Dywizjonu Bombowego. W r. 1938 awansuje do stopnia majora i obejmuje dowództwo I Dywizjonu. W związku z przezbrajaniem się dywizjonu w nowo wprowadzane do służby samoloty PZL-37 „Łoś" ma wiele pracy, której oddaje się z zapałem wykazując bardzo dobre zdolności organizacyjne oraz talent instruktorski. Nawał obowiązków nie przeszkadza mu w odbywaniu lotów. Ginie śmiercią lotnika 13.12.1938 r. w Warszawie, w czasie lotu ćwiczebnego na samolocie PZL-37 „Łoś" wraz z kpr. zawod. strzel. samol. radioteleg. Włodzimierzem PIEREGUTEM. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w kwaterze A10-1-3. Ubył z szeregów pułku bardzo zdolny i zamiłowany w lotnictwie oficer, pilot, instruktor i wykładowca – (A. POPIEL – PAMIĘCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW 1933-1939)