ARABAS Jan

Aneta Sowa

st. szer.-AC2 (704639) Jan ARABAS (30.03.1911 – 08.06.1944); bez specjalności; 304 Dywizjon Bombowy. W 1942 r. Eskadra Łącznikowa do dyspozycji gen. W. ANDERSA w Rosji. Zmarł w Sanatorium Southfield., pochowany na cment. Costorphine Hill Edynburg (Szkocja - UK) grób B 1460/I – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P-704639 ARABAS Jan, st. szer.-AC2, ur. 30.04.1911 r. Po przybyciu do Anglii przydzielony do personelu naziemnego 304 db. Wskutek choroby otrzymał kat. zdrowia „E" i 25.01.1944 r. został zwolniony ze służby wojskowej. Leczony w szpitalu RAF w Liberton, następnie w sanatorium w Southfield, gdzie zm. 08.06.1944 r. Pochowany na cmentarzu Costorphine Hill, Edynburg, grób nr B 1460/1 – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

APOSTOŁOWICZ Tadeusz

Aneta Sowa

Chor. pil. APOSTOŁOWICZ Tadeusz – absolwent Wojskowej Szkoły Pilotów Szturmowych w Czkałowie – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)

APOSTOLSKI Jan

Aneta Sowa

st. szer.-LAC (709638) Jan APOSTOLSKI (11.12.1906 – 01.1988); bez specjalności. Zmarł w Enfield (Middlesex – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

APOLINARSKI Roman

Aneta Sowa

plut. mech. APOLINARSKI Roman - ur. 24.02.1913 r. w Bukowcu Górnym, woj. poznańskie. Szkołę Powszechną ukończył w 1927 r. i dwuletnią Szkołę Handlową w Lesznie w 1930 r. W tym samym roku wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy i ukończył Szkołę w 1933 r. jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu i wcielony do 132 eskadry myśliwskiej. Był również cenionym instruktorem w pułkowej Szkole Obsługi Samolotów i w pułkowej Szkole Podoficerskiej. 31.08.1939 r. w składzie III-go dywizjonu myśliwskiego, opuścił lotnisko Ławicę i jednostki przeniosły się na polowe lotniska. Podczas wojny wrześniowej 1939 r., w stopniu plutonowego pełnił obowiązki magazyniera technicznego eskadry, wyróżniając się w dostarczeniu paliwa dla samolotów w końcowej fazie kampanii wrześniowej. Wraz z eskadrą i kluczami zmieniał ciągle miejsca postoju. 16.09., d-ca dywizjonu, major pilot MÜMLER Mieczysław, rozwiązał dywizjon w miejscowości Luczyn. Następnego dnia o świcie, trzy ostatnie samoloty z dowódcą dywizjonu odleciały na lotnisko Kierz pod Lublinem. W czasie przebijania się przez Puszczę Kampinowską do Warszawy, dostał się do niewoli niemieckiej. Udało się jemu zbiec i powrócić do Poznania. W czasie okupacji pracował jako spawacz w firmie samochodowej w Poznaniu. Po wojnie pracował jako monter centralnego ogrzewania. Od 1975 r. jest na emeryturze. Został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz Odznaką Honorową miasta Poznania. Jest żonaty – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)