APANASIEWICZ Józef

Aneta Sowa

chor.-W/O (780640) Józef APANASEWICZ (04.07.1902 – 09.07.1980); radio-operator pokł.; 304 Dywizjon Bombowy; zmarł w Croydon Surrey – Croydon krematorium (UK); odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl nr 09202, Distinguished Flying Medal – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

Sierż. rtg. APANASIEWICZ – 304. Dywizjon Bombowy. 24/25.04.1941 r. wyprawa (2 załogi 304. i trzy 305. Dywizjonów) na bombardowanie zbiorników paliwa w Rotterdamie. Druga załoga: pierwszy pilot por. Kazimierz CZETOWICZ, drugi pilot ppor. Jerzy ISZKOWSKI, nawigator ppor. LEWKOWICZ, radiotelegrafista sierż. APANASIEWICZ i strzelcy: sierż. SANKOWSKI i sierż. THIER; zadanie wykonali i cało powrócili do bazy – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)

chor. Józef APANASEWICZ. 09.07.1980 r. zmarł w szpitalu w Croydon pod Londynem kolega chorąży radio-operator z 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej" – Józef APANASEWICZ. Prochy zostały przewiezione przez syna do Polski, gdzie spoczęły w grobowcu rodzinnym w Warszawie.

Opis zdjęć

1. Józef APANASEWICZ – ur. 04.07.1902 r. w woj. Wileńskim. Już w młodym wieku bierze czynny udział w walkach z bolszewikami w 1920 r. Służbę lotniczą rozpoczął w 1. Pułku Lotniczym w Warszawie w 1928 r., w sekcji radia. Następnie został szefem plutonu Radia i na tym stanowisku zastała go II wojna światowa. Po zajęciu Kraju przez wroga, opuścił Polskę i przez Rumunię i Francję dostał się do Anglii. We 09.1940 r. dostał przydział do 304. Dywizjonu Bombowego, do załogi bojowej jako radio-operator. Przez trzy lata pobytu w Dywizjonie wykonał ponad 50 lotów operacyjnych. Niebezpieczeństwo dla załogi rozpoczynało się od chwili startu aż do momentu lądowania samolotu. Wielokrotnie samolot Józia wracał pełen dziur od pocisków artylerii p.-lot lub nocnego myśliwca. Wracając znad Lubeki samolot jego został zaatakowany przez myśliwca Ju 88 i czterech członków załogi odniosło ciężkie rany; Józio z dużym spokojem sprawował obowiązki sanitarne, niosąc pomoc kolegom. Był on bardzo lubiany i szanowany przez kolegów oraz poważany przez dowódców. Za czyny bojowe został odznaczony Orderem Virtuti Militari V. Klasy, 4-krotnie Krzyżem Walecznych i szeregiem innych odznaczeń polskich i zagranicznych. W roku 1944 został przeniesiony do Sztabu Naczelnego Wodza do prac specjalnych i organizacyjnych. Po zdjęciu munduru osiedlił się w Anglii i pracował w zawodzie cywilnym, pozostając wiernym ideałom, o które walczył. Z jego śmiercią Lotnictwo Polskie straciło wielkiego syna. Odchodząc od nas miał jasny umysł, pamiętał i wspominał wszystkich swoich kolegów. Z bólem serca żegnamy wiernego i bardzo szanowanego Kolegę. Pamięć ś.p. J. APANASIEWICZA pozostanie wśród nas na zawsze. Personel 304 Dywizjonu i były d-ca przesyłają Rodzinie w Kraju wyrazy głębokiego współczucia. K.C. (SKRZYDŁA 09/1980)

2. Od lewej: Józef APANASEWICZ i por. Józef KRZYWONOS – (AEROPLAN 2(65)/2007)

ANTOŚKIEWICZ Kazimierz

Aneta Sowa

kpr.-AC1 (729051) Kazimierz ANTOŚKIEWICZ ur. 24.01.1920; bez specjalności; 305 Dywizjon Bombowy. 1948 Francja – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

ANTOSZEWSKI Tadeusz

Aneta Sowa

plut.-LAC (781915) Tadeusz ANTOSZEWSKI (20.09.1915 12.1996); mechanik; 301 Dywizjon Bombowy. Zmarł w Mansfield (Nottinghamshie – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

ANTOSZCZYN Michał

Aneta Sowa

kpr.-F/Sgt (703020) Michał ANTOSZCZYSZYN (12.10.1918 – 05.11.1945); strzelec pokładowy; 300 Dywizjon Bombowy. Lot transportowy samolotem -„Lancaster"-PD383 z lotniska RAF Faldingworth. Lot z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokładzie. W czasie lotu w złych warunkach atmosferycznych samolot wpadł do morza. W morzu zginęło 20 pasażerów i cała załoga: kpr. Michał ANTOSZCZYSZYN, sierż. Bernard NOWAK, plut. Zdzisław PIETRAK, sierż. Piotr SKIBŃSKI, plut. Władysław SZUMSKI, i sierż. WARCHOŁEK. – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

– 300. Dywizjon Bombowy. 25.04.1945 r. lot „Ramrod 1554". Start o godz. 5.35 na Lancasterze I BH-U (PA269), załoga: pilot F/Sgt Bronisław WARCHOŁEK, mech. pokł. Piotr SKIBIŃSKI, bomb. F/Sgt Bernard NOWAK, naw. Sgt Władysław SZUMSKI, rtg. Sgt Zdzisław PIETRZAK, strz. Sgt. Michał ANTOSZCZYSZYN i strz. Sgt Kazimierz JANOWICZ – (AERO nr 3(30)/2011)

P-703020 ANTOSZCZYSZYN Michał, sierż. strz.-F/Sgt, ur. 12.10.1919 r. Służąc w 300 db w Faldingworth, 5.11.1945 na Avro „Lancaster" Mk I nr PD 383 odbywał lot transportowy z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokładzie. Doszło do wypadku, którego miejsce jest nie znane, a jego powodem-według przeprowadzonych badań-mogły być trudne warunki atmosferyczne. Cała załoga: F/Sgt B. NOWAK, F/Sgt Z. PIETRZAK, F/Sgt W. SZUMSKI, F/Sgt B. SKIBIŃSKI, F/Sgt P. WARCHOŁEK i sierż. ANTOSZCZYSZYN, oraz wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć w morzu – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)