ANTOSZCZAK Andrzej

Aneta Sowa

st. szer. mech. ANTOSZCZAK – 21. Eskadra Niszczycielska. Podczas przelotu z lotniska w Hołobach do Uściługa w załodze z ppor. pil. JAKUBOWSKIM wylądował z powodu awarii silnika na terenie bolszewickim. Obaj lotnicy zginęli w walce na ziemi. – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 24)

mechanik Andrzej ANTOSZCZAK – pochowany na Cmentarzu Orląt we Lwowie – (SKRZYDLATA POLSKA 10/1999)

St. szer. mech. Andrzej ANTOSZCZAK – 21. Eskadra Niszczycielska. 27.07.1920 r. w załodze ze st. szer. mech. Andrzejem ANTOSZCZAKIEM, podczas lotu rozpoznawczego nad Styrem w rejonie Łucka, zmuszeni zostali do przymusowego lądowania w terenie zajętym przez wojska nieprzyjaciela. Obaj lotnicy bronili się przed atakującymi Kozakami, ale zostali zabici we wsi Krupy – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

st. szeregowiec mechanik Andrzej ANTOSZCZAK – 23.07.1920 r. towarzyszy ppor. pil. Zdzisławowi JAKUBOWSKIEMU w niebezpiecznym locie bojowym. Kiedy samolot został zmuszony do lądowania wśród oddziałów nieprzyjacielskich, dzielny żołnierz nie odstępuje od boku swego oficera i wraz z nim ginie śmiercią walecznych. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

W dniu 27 VII 1920 r. zginął ppor. obs. Zdzisław JAKUBOWSKI (ur. 1 II 1900) oraz sierż. mech. ANTOSZCZAK na samolocie LVG C-V nr 9447/17 – CAW.AP-

ANTOSIK Henryk Stanisław

Aneta Sowa

kpr.-LAC (783024) Henryk Stanisław ANTOSIK ur. 02.03.1914; mechanik. 1975 Nottingham (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

ANTOS Jan

Aneta Sowa

W dniu 6 II 1920 r. zginęli w wypadku lotniczym szer. Jan ANTOS ur. 1899, szer. Jakub GNIEWEK ur. 1897, szer. Jan JEZIERSKI ur. 1897 – CAW.AP-

ANTOŃCZYK Franciszek

Aneta Sowa

plut.-LAC (703328) Franciszek ANTOŃCZYK ur. 09.07.1916; ślusarz – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)