AVRIL

Aneta Sowa

01.08.1919 r. na lotnisku mokotowskim rozpoczęła działalność Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych, pod d-twem por. obs. Wiktora SZANDOROWSKIEGO. Zdecydowana większość wykładowców i instruktorów to Francuzi z Misji Wojskowej lub z Francuskiej Szkoły Lotników. Ich szefem był mjr de MAISONNEUVE. Pozostali to: kpt. MENNIER, kpt. AVRIL, kpt. OLLIVAIN, kpt. PERSON, kpt. BOVIDIER, kpt. LÉTÉ, por. GIBBON, por. ELAVE, por. LAPEYROTTE, por. LACÔME, por BIRKEL – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)
kpt. AVRIL – (Francuz) instruktor III. kursu w Oficerskiej Szkole Obserwatorów w Warszawie – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

AUZIN Fryc

Aneta Sowa

Ppor. Fryc AUZIN – w 07.1944 r. szef sekcji technicznej 103. Samodzielnej Eskadry Lotnictwa Łącznikowego – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)

AUKSZTUKAIS Zygmunt

Aneta Sowa

st. szer.-LAC (706733) Zygmunt AUKSZTUKAIS ur. 10.06.1907; mechanik. 1980 Barking (Essex – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

AUGUSTYŃSKI Julian

Aneta Sowa

AUGUSTYŃSKI Julian, por. obs. (09.01.1915-1985). Urodził się w Lublinie, s. Bolesława i Zofii z d. MOKRSKA. SPL ukończył z 75 lokatą (XII promocja) i skierowany do 1 PL - 212 Esk. Bomb., z którą odleciał na wojnę 1939. W oparciu o pisemną relację p.o. dcy 212 eskadry - por. obs. I. SZPONAROWICZA", „część rzutu kołowego wraz z personelem (m.in. ppor. AUGUSTYŃSKI) ogarnęła 18 września Armia Czerwona...." Dalsze losy w latach 1939-45 nieznane. Zmarł w Montevideo (Urugwaj). – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)