BOBROWSKI Wiesław

Aneta Sowa

Wiesław (Wsiewołod) BOBROWSKI – 1. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa". 24.10.1944 r. o godz. 10.50 wystartowało 4 Jaki (prowadził kpt. Wasilij GASZYN, boczny ppor. Władysław ŻURAWSKI. Druga parę tworzyli: por. Wsiewołod BOBROWSKI i Kazimierz RUTENBERG), z zadaniem osłony 6. Iłów-2 – (AERO 1(35)/2013)

Chor. Wiesław BOBROWSKI – 23.07.1943 r. d-ca pierwszej polskiej eskadry lotniczej (sformowanej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) wydał rozkaz o przystąpieniu do szkolenia 17 kursantów-pilotów: por. Karol WYSOCZYŃSKI, ppor. Stanisław LISIECKI, ppor. Józef ZACHARŻEWSKI, ppor. Tadeusz RAUBE, ppor. Tadeusz KOTLARZ, st. sierż. Ryszard BER, sierż. Stanisław DEREWIŃSKI, sierż. Józef GOŚCIUMIŃSKI, kpr. Stanisław ŁUSZCZYNOWSKI, szer. Wiesław BOBROWSKI, szer. Edward CHROMY, szer. Jan GOŁUBICKI, szer. Ryszard HORODECKI, szer. Dymitr KOTEK, szer. Filip. LACHERTA, szer. Jakub LEWITIN i szer. Aleksander MICHNOWICZ. 23.08.1944 r. d-ca klucza w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa". 02.09. ok. 20 km na płd. od Warszawy wykrył działo kolejowe. 16.04. w parze przeprowadzili walkę z 2 FW-190 – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)
Wiesław BOBROWSKI – 1 plm – (ANDRZEJ PRZEDPEŁSKI – LOTNICTWO WOJSKA POLSKIEGO 1918-1996; 1997)

 

Opis zdjęć:
1. Pamiątkowa fotografia lotników 1 PLM „Warszawa" przy Jaku – na górze od lewej: Wiktor PORUCZNICZAK, Jerzy CZOWNICKI, Wacław ŻURAWSKI, Wiesław BOBROWSKI, Ryszard BER. Na dole po prawej mechanik samolotu PORUCZNICZAKA. Kwiecień 1945 r. – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 39)

BOBROWSKI Stanisław Jan

Aneta Sowa

st. sierż.-W/O (793836) Stanisław Jan BOBROWSKI ur. 09.02.1914; pilot; 16 (P) Secondary Flying Training School (Polska) Szkoła Pilotażu Podstawowego)) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

plut. pil. Stanisław BOBROWSKI – SPLdM instr. pil. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

Opis zdjęć:
1. st. sierż. mech. pil. (W.O. Mechanic, Pilot P-793836) BOBROWSKI Stanisław Jan - ur. się 09.02.1914 r. w Maleszowie, pow. Pruszków. Ukończył sześć klas gimnazjalnych w Grójewie i wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1930 r. W 1933 r. ukończył Szkołę jako mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Poza Szkołą ukończył specjalizację na pilota bombowego. Został przydzielony do jednego z pułków lotniczych. Przed wybuchem wojny we 09.1939 r., służył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Radomiu, będąc instruktorem pilotażu. Wraz ze szkołą był ewakuowany zagranicę. Przedostał się do Francji i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Od 07.1940 r. był instruktorem pilotażu w Nr. 16. (Polskiej) Szkole Pilotażu Podstawowego (SFTS) do 22.04.1944 r. Został przesunięty do Nr. 2. Szkoły Strzelców Samolotowych (AGS), gdzie służył do 17.03.1945 r. 09.12. był odkomenderowany na kurs selekcji kandydatów na pilotów. Szkolenie ukończył 10.01.1946 r. Został odznaczony polskimi i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. Rejestr Stanisława BOBROWSKIEGO. (zbiór własny)

BOBROWSKI Piotr

Aneta Sowa

plut.-F/Sgt (704861) Piotr BOBROWSKI (12.05.1921 – 22.03.1973); pilot; 306 Dywizjon Myśliwski; zmarł i pochowany w Witney (Oxon - UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

Sgt Piotr BOBROWSKI – 25.04.1945 r. lot „Ramrod 1554". Z lotniska Andrews Field jako pierwsze wzbiły się w powietrze dywizjony 306. i 309. (o godz. 6.45). Dyon „Ziemi Czerwieńskiej" leciał na czele formacji, a jego prowadzącym był dowódca II Skrzydła Myśliwskiego, W/Cdr Kazimierz RUTKOWSKI, pilotujący Mustanga w oznaczeniach 306. dyonu (HB866). Wśród pilotów trzysta dziewiątego byli: Sgt Aleksander SULIKOWSKI na WC-A (KH574), F/O Stanisław ZAJCHOWSKI na WC-X (FB383), F/Lt Mieczysław BEFINGER na WC-B (FZ143), F/Lt Jerzy MENCEL na WC-F (KH516), F/Lt Jan MOZOŁOWSKI na WC-D (KH540), F/Lt Stanisław BIRTUS na WC-J (FZ120), F/Lt Kazimierz KARASZEWSKI na WC-S (FB104), F/Lt Włodzimierz KLAWE na WC-R (FB363), F/O Zbigniew STANKIEWICZ na WC-T (FZ171), W/O Antoni MURKOWSKI na WC-W (FB585) oraz F/Lt Franciszek KUBICA na WC-O (FB210). „Toruniaków" prowadził ich dowódca, S/ Ldr Józef ŻULIKOWSKI na UZ-Ż. Poza nim lecieli: W/O Eugeniusz DOWGALSKI na UZ-X, F/Sgt Józef POLCZYŃSKI na UZ-U, P/O Leszek GRZYBOWSKI na UZ-S, P/O Jan SZOSTAKOWSKI na UZ-V, W/O Jan POMIETLARZ na UZ-T (KH525), Sgt Stefan RYLL na UZ-Y, F/Lt Józef JEKA na UZ-J, F/Lt Stefan TRONCZYŃSKI na UZ-M, F/O Stanisław CHRAPKIEWICZ na UZ-A, P/O Tadeusz BUDZICH na UZ-B (HB861) i Sgt Piotr BOBROWSKI na UZ-I. Pięć minut później, czyli o godz. 6.50 wystartował 315. Dywizjon „Dębliński", na którego czele leciał jego dowódca, S/Ldr Władysław POTOCKI na Mustangu III PK-H (HB839). Za nim szyk trzymali: F/Lt Eugeniusz MALCZEWSKI na PK-O (FB839), F/O Wincenty FURMAN na PK-J (FX929), W/O Antoni SEREDYN na PK-B (FX954). F/Sgt Marian MARSZYCKI (FX943), F/Lt Ksawery WYROŻEMSKI na PK-A (KH481), F/O Maciej ZALESKI (KH485), W/O Kazimierz SZTRAMKO na PK-R (KH485), P/O Tadeusz PINKOWSKI na PK-U (KH492), F/O Jerzy DROZDOWSKI (FB392) i F/O Stefan MICHALSKI na PK-Y (FX871) – (AERO nr 3(30)/2011)

Sgt BOBROWSKI – 306. Dywizjon Myśliwski. 09.04.1945 r. brał udział w operacji Ramrod 1533 – (AERO 1(35)/2013)

Piotr BOBROWSKI – były pilot Dyonu 306, na początku lat pięćdziesiątych XX w. przechodził loty wznawiające nawyki na Spitfire'ach w No. 1 (Pilots) Refresher Flying Unit (1 Jednostka Wznawiająca (Pilotów) przed trafieniem do pierwszoliniowych dywizjonów RAF – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 36)

Sgt BOBROWSKI – 306. DM. 09.04.1945 r. zadanie „Ramrod 1533" w składzie 133. Skrzydła (d-ca W/Cdr RUTKOWSKI) 309, 315 i 306 DM: W/O DOWGALSKI na Mustangu UZ-W FC149, F/O WACNIK NA UZ-A, F/O GRZYBOWSKI na UZ-S, F/O HRYNIEWIECKI na UZ-U, W/O POMIETLARZ na UZ-T KH525, F/Sgt POLCZYŃSKI na UZ-O, S/Ldr ŻULIKOWSKI na UZ-Ż, F/Lt WISIOREK na UZ-C, P/O BUDZICH na UZ-L, W/O ROGOWSKI na UZ-M, Sgt BOBROWSKI na UZ-F i F/O CHRAPKIEWICZ na UZ-J – (MILITARIA XX WIEKU nr 5(32/2009)

 

Opis zdjęć:
1. Rejestr Piotra BOBROWSKIEGO. (zbiór własny)

2. TE203 FDAAA to jeden z kilku Spitfire'ów XVI, na których Polacy odbywali loty treningowe w 1 (P)RFU. Piotr BOBROWSKI latał na nim w 10.1948 r., a Mirosław WOJCIECHOWSKI w 03.1949 r. – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 36)

BOBROWSKI Jerzy Jan

Aneta Sowa

plut. pchor.-Sgt (707172) Jerzy Jan BOBROWSKI ur. 17.01.1919; pilot – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)