BARANOWSKI Zygmunt

Aneta Sowa

kpt. Zygmunt BARANOWSKI – d-ca Niższej Szkoły Pilotów w Dęblinie – (SKRZYDLATA POLSKA 11/2004)

Ppor. Zygmunt BARANOWSKI – uczeń-pilot w szkole lotniczej w Gatczynie. W 1918 r. uciekł z Rosji i we Francji wstąpił do Armii Polskiej. (06.1919) Przełożony polskiego personelu Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

kpt. pil. Zygmunt BARANOWSKI – ur. 02.05.1891 r. w Wilnie. Wstąpił do armii rosyjskiej 01.09.1912 r. 01.09.1912-1914 - Szkoła Wojskowa w Wilnie jako kadet. 01.10.1914 r. mianowany podporucznikiem. 13.04.1917 r. – w Szkole Lotniczej w Gatczynie jako uczeń pilot. 01.11.1918 – Wyższa Szkoła Pilotażu we Francji, jako kursant żołnierz armii gen. HALLERA. 01.12.1918 r. awansowany na stopień porucznika. Od 07.01.1919-09.04.1919 r. rozkazem gen. HALLERA skierowany do Sztabu Armii w Paryżu w celu organizacji Szkoły pilotów. 15.04.1919 r. awansowany na stopień kapitana. 24.05.1919 r. W składzie Francuskiej Misji Wojskowej wyjechał do Polski. Komendant Francuskiej Szkoły Pilotów. Zwolniony z WP na własną prośbę w 1920 r. 2 sprawy w OSH – przegrane. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)