BARAŃSKI Winicjusz

Aneta Sowa

kpr. pil. Winicjusz BARAŃSKI – ur. w 1919 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1936 r. i ukończył szkołę na kursie przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako pilot myśliwski. Otrzymał przydział do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 142 Eskadry Myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w składzie lotnictwa Armii „Pomorze" – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

1. kpr. pil. BARAŃSKI Winicjusz - ur. się w 1919 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1936 r. i ukończył Szkołę w Krośnie w 1939 r. jako pilot myśliwski. Został przydzielony do 4 pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 142 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach Armii „Pomorze" – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)