BARAŃSKI Kazimierz Leon

Aneta Sowa

ppor.-F/O (P-2895) Kazimierz Leon BARAŃSKI (28.06.1919 – 27.09.1957); Radio operator; 304 Dywizjon Bombowy; zmarł w Esher (Surrey – UK); odznaczony Distinguished Flying Medal (Medal Wybitnej Służby Lotniczej) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

Sgt Kazimierz BARAŃSKI – 304. DB. 26.03.1944 r. tylny strzelec w załodze Wellingtona XIV (HF199, 2F) (dowodzona przez F/O Hieronima CZYŻUNA) przed północą Wellington został przechwycony przez dwa myśliwce. Podczas walki zestrzelił jednego myśliwca. Został ranny w głowę oraz ramię. Za swoją postawę oraz zestrzelenie myśliwca został odznaczony Distinguished Flying Medal (Medal Wybitnej Służby Lotniczej) – (MILITARIA XX WIEKU nr 6(33)/2009)

ppor. radiotech. strzel. r/tel. (P-2895) Kazimierz Leon BARAŃSKI – ur. 28.06.1919 r. w Poniecu, pow. Gostyń Wlkp. s. Jana i Anny. W Gostyniu ukończył sześć klas gimnazjalnych i wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1935 r. Szkołę ukończył w 1938 r. jako radiomechanik. Został przydzielony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 43 Eskadry Obserwacyjnej. W wojnie obronnej 1939 r. walczył w składzie lotnictwa Armii „Pomorze" i dostał się do niewoli sowieckiej. Z końcem 1941 r. przybył do Wielkiej Brytanii. W Bazie Blackpool rozpoczął 02.03.1942 r. kurs radiotelegrafistów i ukończył go w lipcu. Został wysłany 08.07. na dalsze szkolenie radiotelegraficzne do l SS (Szkoły Radia) w Stacji RAF Cranwell, które ukończył 13.11.1942 r. Kurs strzelców samolotowych rozpoczął 14.11.1942 r. w 8 Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych) w Stacji RAF Evanton, kończąc szkolenie 18.12.. Po krótkim wypoczynku ponownie został skierowany 20.01.1943 r. na specjalny Kurs łączności w 11 Szkole Radia (SS rad. ASV) w Stacji RAF Heaton Park, skąd przeniesiono go na kurs doskonalenia bojowego do 6 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w Stacji RAF Heaton Thornaby. 14.05.1943 r. jako strzelec radiotelegrafista został wcielony do 304 Dywizjonu Bombowego (304 Dywizjon Obrony Wybrzeża). Podczas służby w 304 Dywizjonie został odkomenderowany 02.09.1944 r. do Szkoły Podchorążych w Szkocji na kurs oficerski po ukończeniu którego został 27.12.1944 r. mianowany podporucznikiem. W dalszym ciągu pogłębiał wiedzę w zakresie łączności. 07.02.1945 r. skierowano go do 10 SS (Szkoły Radio) dla starszych polskich oficerów którą ukończył 09.07. i powrócił do 304 Dywizjonu Transportowego. Jego ostatnie przeniesienie odbyło się 16.10. do pułku polskiego personelu transportu lotniczego (PTP). Po zwolnieniu się z Polskich Sił Powietrznych, wstąpił do lotnictwa brytyjskiego (RAF). Zmienił swoje nazwisko na K.L. BEAUMONT. Zmarł 27.09.1957 roku w Londynie (UK). Odznaczony 3 x Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym oraz brytyjskim Distinguished Flying Medal (Medal Wybitnej Służby Lotniczej), 1939-45 Star, Atlantic Star i War Medal.

 

1. por. radiomech. strzel. rtg. (F. O. Radio Mechanic W.Op/A.C. P-2895, RO. W.Op/A.G. RAF - 500005) BARAŃSKI Kazimierz Leon - ur. się 28.06.1919 r. w Poniecu, pow. Gostyń Wlkp. W Gostyniu ukończył sześć klas gimnazjalnych i wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1935 r. Szkołę ukończył w 1938 r. jako radiomechanik. Został przydzielony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 43 eskadry obserwacyjnej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach Armii „Pomorze" i dostał się do niewoli sowieckiej. Z końcem 1941 r. przybył do Wielkiej Brytanii i otrzymał numer służbowy RAF P-794888. W Bazie Blackpool rozpoczął 02.03.1942 r. przeszkolenie na radiotelegrafistę i ukończył kurs 07.07. Został wysłany 08.07. na dalsze szkolenie radiotelegrafisty do Nr. l. Szkoły Radia (SS) na Stacji RAF Cranwell i 13.11. ukończył szkolenie. Kurs strzelca samolotowego rozpoczął 14.11. w Nr. 8. Szkole Strzelców Samolotowych (AGS) na Stacji RAF Evanton, kończąc szkolenie 18.12. Następnego dnia powrócił do Bazy Blackpool. Ponownie był skierowany 20.01.1943 r. na specjalne wyszkolenie łączności w Nr. 11. Szkole Radia (SS rad. ASV) na Stacji RAF Heaton Park, skąd był przeniesiony na końcowe wyszkolenie bojowe 23.02. do Nr. 6. Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU) na Stacji RAF Heaton Thornaby. Szkolenie ukończył 06.05. i 14.05. był wcielony do 304 dywizjonu morskiego. 02.09.1944 r. powrócił do Bazy Blackpool i został wysłany do Szkoły Podchorążych w Szkocji. Po ukończonym kursie, 08.12.1944 r. powrócił do Bazy Blackpool. Otrzymał promocję na podporucznika 27.12.1944 r. W dalszym ciągu pogłębiał wiedzę łączności, będąc 07.02.1945 r. skierowany do Nr. 10. Szkoły Radia (SS) dla starszych polskich oficerów i 09.07. powrócił do 304 dywizjonu transportowego. Jego ostatnie przeniesienie odbyło się 16.10. do pułku polskiego personelu transportu lotniczego (PTP). Został odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, Distinguished Flying Medal (DFM), 1939-45 Star, Atlantic Star i War Medal. Po zwolnieniu się z lotnictwa polskiego, wstąpił do lotnictwa brytyjskiego (RAF). Zmienił swoje nazwisko na K.L. BEAUMONT. Zmarł 27.09.1957 r. w Londynie – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)