BARĄCZ Eugeniusz Jerzy

Aneta Sowa

plut.-Sgt (781148) Eugeniusz Jerzy BARĄCZ (24.12.1914 – 23.12.1941); strzelec pokładowy; 305 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington-5374 z lotniska RAF Lindholm. Bombardowanie Kolonii. Po wykonaniu zadania samolot dostał się w ogień obrony plot. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania w rejonie Sibbertoft Leicestershire. Zginęła cała załoga. Pochowany na cment. w Newark (UK), grób 306/N – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

plut. strz. r/op. (P-781148) Eugeniusz Jerzy BARĄCZ – ur. 24.12.1914 r. w Radomiu, s. Stanisława i Balbiny. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii, skierowany na kurs strzelców pokładowych w 4 Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania - później przemianowana na AOS) a następnie odkomenderowany do 18 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) na kurs doskonalenia bojowego po ukończeniu którego przydzielony został we 09.1940 r. do 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej" w Lindholme. 23.12.1941 r. w składzie załogi samolotu Vickers „ Wellington" nr 5374 wykonywał lot bojowy na bombardowanie Kolonii. Podczas wykonywania zadania samolot został uszkodzony silnym ogniem obrony przeciwlotniczej i rozbił się podczas przymusowego lądowania w terenie przygodnym w rejonie m. Sibbertoft w Leicestershire. W zderzeniu z ziemią zginęła cała załoga: F/O C.S. GOŁACKI, F/O A.A.S. NOWAK, P/O J. SIWIEĆ, Sgt Z. KUROWSKI, Sgt H. ROZPARA. Plut. BARĄCZ został pochowany na Cmentarzu lotników polskich w Newark (UK), grób nr 307, sekcja N. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

plut. rtg. Eugeniusz BARĄCZ – 305 Dywizjon Bombowy; zginął 23.12.1941 r., bombardowanie Ostendy, w drodze powrotnej samolot (Wellington nr W5874/SM-J) rozbił się – (J. ZIELIŃSKI – 305 DYWIZJON BOMBOWY Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

P-781148 BARĄCZ Eugeniusz Jerzy, plut. r/op.-Sgt, ur. 24.12.1914 r. Przydzielony do 305 db w Lindholme, 23.12.1941 r. na Yickers „ Wellington" nr 5374 odbywał lot bojowy w celu bombardowania Kolonii. Po wykonaniu zadania samolot dostał się w silny ogień obrony plot. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania na polach w rejonie m. Sibbertoft w Leicestershire. Zginęła cała załoga: F/O C.S. GOŁACKI, F/O A.A.S. NOWAK, P/O J. SIWIEĆ, Sgt Z. KUROWSKI, Sgt H. ROZPARA. Plut. BARĄCZ został pochowany na cmentarzu w Newark, grób nr 307, sekcja N – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)