BARCIKOWSKI Janusz

Aneta Sowa

ppor.-F/O (P-1481) Janusz BARCIKOWSKI ur. 17.09.1893; administracja – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

pchor. pil. Janusz BARCIKOWSKI – we 09.1920 r. przybył do 15. Eskadry Myśliwskiej. 12.10. podczas lądowania późnym wieczorem po powrocie z lotu bojowego, zawadził skrzydłem o ziemię i rozbił samolot. Lekko ranny został odesłany do szpitala w Korcu, skąd powrócił po kilku dniach. Od 11-16.10. wykonał cztery loty. Odznaczony Krzyżem Walecznych – (AERO nr 3/2008)

ppor. pil. inż. (P-1481) Janusz BARCIKOWSKI – ur. 17.09.1893 r. w Warszawie, s. Jana i Haliny z PIECHOWSKICH. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie w 1911 r. 11.11.1918 r. wstąpił do Baonu Uzupełnień Lotniczych w Warszawie. 08.01.1919 r. przesunięty do Stacji Lotniczej Ławica do II kompanii (warsztaty). Skierowany jako uczeń pilot do Szkoły Lotniczej w Ławicy (15.04.1919-01.10.1919). 01.10.1919-08.08.1920 r. a po jej ukończeniu odkomenderowany do Wyższej Szkoły Lotników w Ławicy (Francuska Szkoła Transformacji) 09-20.08.1920 r. Otrzymał tytuł i Odznakę Pilota nr 08.10.1922 r. Dz. Pers. 38/ 1921. pkt. 1820. s. 1442. Skierowany do 15 Eskadry Myśliwskiej w której wykonał 6 lotów bojowych i skąd odkomenderowany został do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, którą ukończył z lok. 9/75 w 3/9 kompanii w okresie 15.11.1920-18.03.1921 r. Po ukończeniu szkoły powrócił do 15 Eskadry Myśliwskiej. Odznaczony Krzyżem Walecznych nr 41832, Dz. Pers. 41/1922 r. 15.05.1921 r. został zdemobilizowany Rz MSWojsk. nr 2569/1920. i przeniesiony mobilizacyjnie do 2 Pułku Lotniczego. W latach 1929 i 1931 Uczestniczył w 6 tygodniowych ćwiczeniach wojskowych w składzie Dyonu Szkolnego. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 6 semestrów inżynierii, w 1920 r. inż. Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Cambridge 1922 r. Zawarł związek małżeński z Ireną DOBRZYŃSKĄ, dzieci: syn Krzysztof 03.08.1926 r., Witold 15.10.1927 r. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

Opis zdjęć

1. Personel latający 15. eskadry myśliwskiej przy samolocie Fokker D.VII. Fotografię wykonano w roku 1920. Od lewej strony: pchor. obs. Janusz BARCIKOWSKI, ppor. pil. Edward LEWANDOWSKI, por. pil. Józef HENDRICKS, por. pil. Jerzy DZIEMBOWSKI, kpt. obs. Witold PROSIŃSKI, ppor. obs. Zdzisław BILAŻEWSKI, ppor. obs. Tadeusz MIŚKIEWICZ – (MILITARIA XX WIEKU-Wyd. Spec. Nr 19, nr 3(19)/2011)