BARCZ Janusz Stanisław

Aneta Sowa

st. sierż.-W/O (782224) Janusz Stanisław BARCZ (08.05.1919 – 26.07.2005); radio-operator pokł.; 301 Dywizjon Bombowy; w 1945 przyjęty do US – United States (Stany Zjednoczone) AF – Air Force (Siły Powietrzne). Po zwolnieniu pozostaje w USA. Zmarł w San Pedro Los Angeles (California – USA). Odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari kl. V nr 9401, DFM – Distinguished Flying Medal (Zaszczytny Medal Lotniczy) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

F/Sgt Janusz BARCZ – 301. Dywizjon Bombowy. Latał w jednej załodze z W/O Henrykiem PTASIEWICZEM. W 1586. Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia latał w załodze W/O Stanisława KŁOSOWSKIEGO – (SKRZYDLATA POLSKA 4/2011)

kpr. Janusz BARCZ – strzelec radiotelegrafista eskadry „A" w 305. Dywizjonie Bombowym – (J. ZIELIŃSKI – 305 DYWIZJON BOMBOWY Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Opis zdjęć

1. st. sierż. strzel. rtg. (W.O. W.Op/A.G. P-782224) BARCZ Janusz Stanisław - ur. się 08.05.1919 r. w Łodzi, gdzie ukończył Szkołę Powszechną i cztery klasy gimnazjalne w 1936 r.. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany do Rumunii. Uciekł z obozu internowanych w Rumunii 15.10. i przybył do Francji 02.12. Zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 18.12.1939 r. na Stację RAF Eastchurch. Został wyszkolony na strzelca samolotowego radiotelegrafistę. Po ostatecznym wyszkoleniu w Nr. 18. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU), był skierowany do 301 dywizjonu bombowego 26.05.1942 r. Był przeniesiony 16.03.1943 r. do 138 dywizjonu do zadań specjalnych. Odszedł na odpoczynek 13.08. do Nr. 18. JWB na stanowisko instruktora. Po odpoczynku odbył szereg kursów na samolotach „Liberator" i 15.06.1944 r. powrócił do 301 dywizjonu do zadań specjalnych. Tym razem powrócił na odpoczynek 17.08. do Nr. 25. (Polskiej) Szkoły Pilotażu Wstępnego (EFTS), gdzie pełnił dalej obowiązki instruktora, szkoląc uczniów pilotów łączności radiowej. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari Nr. 9401 (V klasy), czterokrotnie Krzyżem Walecznych, trzykrotnie Medalem Lotniczym, Distinguished Flying Medal (DFM), 1939-45 Star, Aicrew Europe Star, Aircrew Europe Clasp, Italy Star, Defence Medal, War Medal, Crok de Guerre, Croix de Liberation i innymi odznaczeniami. Wykonał trzy tury bojowe, wykonując 97 lotów bojowych w 714 godzinach. W tym wykonał 32 loty bojowe specjalne do Polski. Po zwolnieniu się z lotnictwa polskiego, służył w lotnictwie amerykańskim. Po zakończonej służbie wojskowej, pozostał na stałe w USA. Jest żonaty i ma rodzinę – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. Załoga BZ860. Od lewej: strzelec F/Sgt Janusz BARCZ, strzelec/despatcher W/O Józef CHODYRA, pilot W/O Stanisław KŁOSOWSKI, nawigator S/Ldr Stanisław KRÓL, pilot F/Lt Bolesław KORPOWSKI (jako jedyny z załogi pozostał w Eskadrze do końca lipca 1944, aby dokończyć swą turę operacyjną), radiooperator W/O Henryk PTASIEWICZ oraz mechanik pokładowy Sgt Stanisław MASŁOŃ – (SKRZYDLATA POLSKA 4/2011)

3. Strzelec/despatcher W/O Józef CHODYRA oraz strzelec F/Sgt Janusz BARCZ w okienku strzeleckim BZ860. Dobrze widoczna jest, znajdująca się pod kadłubem samolotu, chowana płoza ogonowa, zabezpieczająca tył Liberatora na wypadek awaryjnego lub ciężkiego lądowania – (SKRZYDLATA POLSKA 4/2011)