BARCZAK Kazimierz

Aneta Sowa

plut.-LAC (782650) Kazimierz BARCZAK (28.02.1919 – 25.02.2004); mechanik; 306 Dywizjon Myśliwski; zmarł w Londynie, pochowany na cmentarzu Streatham Park SW16 (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

1. plut. mech. (Cpl. Aircraft Mechanic P-782650) BARCZAK Kazimierz - ur. się 28.02.1919 r. w Rzadkwinie, woj. poznańskie. Ukończył w Strzelnie w 1933 r. Szkołę Wydziałową. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1936 r. i ukończył Szkołę w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu i wcielony do 142 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach Armii „Pomorze". 18.09. przekroczył granicę rumuńską. Przez Bejrut przedostał się 10.01.1940 r. do Francji. Z początkiem marca był przydzielony do grupy majora pilota BIAŁEGO Jana i wysłany na lotnisko St. Jacques koło Rennes w Bretanii. Po upadku Francji był ewakuowany przez Afrykę Północną do Wielkiej Brytanii, przybywając do Glasgow w Szkocji, 23.06. skąd był skierowany do tworzącej się Bazy Lotniczej w Blackpool. Rozpoczął ponowne szkolenie w Bazie Blackpool i po ukończonym kursie był odkomenderowany do 306 dywizjonu myśliwskiego, w którym służył aż do rozwiązania dywizjonu w 1947 r. Został odznaczony trzykrotnie Medalem Lotniczym, 1939-45 Star, Defence Medal, War Medal i Croix Des Combattants Volontaires. W 10.1948 r. był zwolniony ze służby wojskowej i pracował w przemyśle metalurgicznym w Londynie. Jest żonaty i ma dwóch synów – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)