BARGŁOWSKI Władysław

Aneta Sowa

plut.-LAC (782410) Władysław BARGŁOWSKI ur. 18.02.1919; mechanik; 307 Dywizjon Myśliwski Nocny – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

1. plut. mech. (LAC. Aircraft Mechanic P-782410) BARGŁOWSKI Władysław - ur. się 18.02.1919 r. w Boguszycach, woj. białostockie. Ukończył Szkołę Powszechną i sześć klas Kolegium OO Kapucynów w Łomży w 1935 r. W następnym r., wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy i ukończył Szkołę w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do 111 eskadry myśliwskiej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach „Brygady Pościgowej". 18.09. przekroczył granicę w Śniatyniu do Rumunii. Przedostał się do Francji 01.11. Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 23.06.1940 r. Ukończył kurs mechaników w Bazie Blackpool i był skierowany do Nr. 9. Szkoły dla Myśliwców (FTS) na Stacji RAF Shrawsbury, 18.10. Z końcem 08.1941 r. był przeniesiony do Nr. 18. Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). 04.05.1943 r. był odkomenderowany do 307 dywizjonu myśliwskiego, gdzie służył do zakończenia wojny. Został odznaczony Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)