BAY Franciszek

Aneta Sowa

sierż.-Sgt (792075) Franciszek BAY (22.11.1898 – 18.04.1942); strzelec pokładowy; 300. Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington-Z1267 z lotniska RAF Hemswell, bombardowanie Hamburga. Zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl nr 09494 – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Sgt Franciszek BAY - 300 Dywizjon Bombowy. 17.04.1942 r. nalot na Hamburg, samolot Wellington BH-P/Z1267, załoga: F/O Józef KUŚMIERZ, F/O Jan URBANIAK, F/O Jan ORSZA-MATYSEK, Sgt Jan ORLEWSKI, Sgt Franciszek BAY i Sgt Aleksander HUPAŁO, zestrzelony nad Hamburgiem przez nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 34)

sierż. strz. (P-792075) Franciszek BAY – ur. 22.11.1898 r. s. Wojciecha i Klary. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej" w Hemswell. 18.04.1942 r. w składzie załogi samolotu Vickers „Wellington" nr Z 1267 wykonywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga: F/O J. ORSZA-MATYSEK, F/O J.J. KUŚMIERZ, F/O J. URBANIAK, Sgt A. HUPAŁO, Sgt J. ORLEWSKI. Sierż. BAY odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 9494 oraz 3 x Krzyżem Walecznych. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-792075 BAY Franciszek, sierż. strz.-Sgt, ur. 22.11.1898 r. Przydzielony do 300 db w Hemswell, 18.04.1942 r. na Vickers „ Wellington" nr Z 1267 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Hamburga. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca. Zginęła cała załoga: F/O J. ORSZA-MATYSEK, F/O J.J. KUŚMIERZ, F/O J. URBANIAK, Sgt A. HUPAŁO, Sgt J. ORLEWSKI. Sierż. BAY odznaczony był Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)