BŁASIŃSKI Władysław

Aneta Sowa

por.-F/O (P-1040) Władysław BŁASIŃSKI (04.09.1917 – 05.09.1941). Ur. w m. Oględów, woj. kieleckie. Absolwent XIII Promocji Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin. Ukończył w 1939 r. z 88 lokatą. Fe Francji przydzielony jako pilot do Szkoły Obserwatorów w Rabat (Płd. Afryka). W Wielkiej Brytanii skierowany do 9 BGS – Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania), a następnie do 60 OTU – Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) na przeszkolenie na samolotach Defiant. Zginął podczas lotu ćwiczebnego na samolocie Defiant-N1679 z lotniska RAF East Fortune. Wskutek złej widoczności nastąpiło zderzenie samolotu z wyniosłością terenu w miejscowości Edlingham Northumberland (wraz z nim zginął sierż. S. SADAWA). Pochowany na cment. w Chevingron (UK), grób 197/H – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P-1040 BŁASIŃSKI Władysław, por. strz.-P/O, ur. 04.09.1917 r. Absolwent SPL w Dęblinie (13 promocja), mianowany podporucznikiem pilotem 01.09.1939 r. Wraz z grupą podchorążych ewakuował się przez Rumunię do Francji, a następnie do Anglii. Nie zakwalifikowany do służby jako pilot, zgłosił się ochotniczo do latania bojowego jako strzelec pokładowy i został skierowany do 60 OTU - Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w East Fortune. 05.09.1941 r. na B.P. „Defiant" nr N 1679 odbywał lot ćwiczebny wraz z Sgt S. SADAWĄ. Wskutek złej widoczności nastąpiło zderzenie samolotu z wyniosłością terenu w m. Edlingham w Northumberland. Obaj lotnicy zginęli. Por. BŁASIŃSKI pochowany został na cmentarzu w Chevington, grób nr 197, sekcja H – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BŁASIŃSKI Władysław, por. pil. (04.09.1917-05.09.1941). Urodził się w m. Oględów, woj. kieleckie. Po uzyskaniu matury w gimnazjum - Kielce ukończył SPRL i przeszedł do SPL, kończąc ją z 88 lokatą (XIII promocja). We Francji przydzielony jako pilot do Szkoły Obserwatorów Rabat, Afryka Płn. W Anglii skierowany do nr 9 BGS, skąd odszedł do 60 OTU (przeszkolenie na samolotach Defiant). Zginął w locie ćwiczebnym (Defiant N 1679 na skutek złej widoczności zderzył się z wyniosłością terenu pod m. Edlingham, Northumberland. Pilot - instruktor plut. St. SADAWA także zginął). Cm. Chevington (200/H), Wielka Brytania. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

por. pil. strz. (P-1040) Władysław BŁASIŃSKI – ur. 04.09.1917 r. w m. Oględów, woj. Kieleckie, s. Michała. Po uzyskaniu matury w Gimnazjum w Kielcach ukończył Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa i przeszedł do SPL. Absolwent XIII promocji SPL w Dęblinie z 88 lokatą. 0l.09.1939 r. mianowany podporucznikiem pilotem. Wraz z grupą podchorążych ewakuował się przez Rumunię do Francji. We Francji przydzielony jako pilot do Szkoły Obserwatorów w Rabacie, Afryka Płn. Po klęsce Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii. Nie zakwalifikowany do służby jako pilot, zgłosił się ochotniczo do latania bojowego jako strzelec pokładowy i został skierowany do nr 9 Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania - później przemianowana na AOS) skąd przeniesiono go do 60 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w East Fortune w celu przeszkolenia na samolotach „Dewiant". 05.09.1941. na samolocie B.P. „Defiant" nr N 1679 odbywał lot ćwiczebny wraz z plut. pil. S. SADAWĄ. Wskutek złej widoczności nastąpiło zderzenie samolotu z wyniosłością terenu w m. Edlingham w Northumberland. Obaj lotnicy zginęli. Por. BŁASIŃSKI pochowany został na Cmentarzu w Chevington, Morpet Northumberland (UK), grób nr 197, sekcja H. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

Opis zdjęć

1. Władysław BŁASINSKI – ur. 04.09.1917 r. w Oględowie, kieleckie. Do SPL w Dęblinie przyszedł po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa 01.11.1938 r. Promowany na ppor. pilota myśliwskiego 01.09.1939 r. Przez Rumunię dostaje się do Francji, na latanie odchodzi do Rabatu (Płn. Afryka). Po upadku Francji, przez Casablankę i Gibraltar, przybywa do Anglii. Tu idzie na odświeżający kurs latania w Hucknall, lata w 9 B.G.S. w Penrhos, stad przechodzi do 60 O.T.U. na Defiant, gdzie ginie w wypadku lotniczym zderzając się z wyniosłością terenu w m. Edlingham. Pochowany: Chevington, Morpetl Northumberland, grób 197, sekcji H. Data wypadku: 5.9.1941 r. Stopień: porucznik pilot. Numer ewidencyjny: P-1040. (CZYŻ MOGLI DAĆ WIĘCEJ – A. DREJA – 1989)

2. Rejestr Władysława BŁASIŃSKIEGO. (zbiór własny)