BŁOŃSKI Zbigniew Andrzej

Aneta Sowa

por. obs. pil. Zbigniew Andrzej BŁOŃSKI – ur. 30.11.1909 r. w Tarnobrzegu, woj. lubelskie, s. Władysława inż. wodnego i Marii z domu KRAŚNIEWICZ. Absolwent Gimnazjum w Toruniu. W 1930 r. po uzyskaniu matury w Korpusie Kadetów nr 3 w Rawiczu z 44 lok. wstąpił do SPRL w Dęblinie, którą ukończył w grupie obserwatorów z lok. 22/33. 15.08.1931 r. przeniósł się do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Absolwent VII promocji SPL w Dęblinie z 36 lokatą. 10.08.1933 r. mianowany podporucznikiem obserwatorem i wcielony do 42 Esk. Liniowej 4 PL w Toruniu. W okresie 04.05.-15.09.1934 r. ukończył kurs pilotażu w Szkole Pilotów CWOL Dęblin, a w 1935 r. Kurs Wyższego Pilotażu przy LSSiB w Grudziądzu z lok. 37/48. (15.04.-28.06.1935). Awansowany na stopień porucznika w 1936 r. W 1936 r. przeniesiony do SPL na stanowisko d-cy plutonu szkolnego i instruktora. (01.1936 -08.1939). W wojnie 1939 r. ewakuował się wraz k-dą CWL-1 na płd.-wsch. kraju. 17.09.1939 r. w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Umieszczony w obozie Starobielsk. 17.04.1940 r. wywieziony do siedziby NKWD w Starobielsku i zamordowany. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

1. por. pil. Zbigniew Andrzej BŁOŃSKI – ur. 30.11.1909 r. w Tarnobrzegu, syn Walentego. Początkowo uczęszczał do gimnazjum w Toruniu, a następnie matura w Korpusie Kadetów Nr 3. W czasie 1930-1931 r. Szkoła Podchor. Rez. Lotnictwa. Po ukończeniu w 1933 r. Szkoły Podchor. Lotnictwa - Dęblin w stopniu podporucznika obserwatora został skierowany do 4 Pułku Lotniczego - Toruń. W 1934 r. odkomenderowany na kurs pilotażu i po uzyskaniu dyplomu pilota otrzymał przydział na d-cę plutonu w Szkole Podchor. Lotnictwa - Dęblin. W okresie 04.-06.1935 ukończył Wyższą Szkołę Pilotażu - Grudziądz. We 09.1939 r. prawdopodobnie ewakuował się z personelem Szkoły na płd. wschód kraju. W nieznanych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie Starobielsk skąd wiosną 1940 r. wywieziony do Charkowa i tam zamordowany. – (Jerzy PAWLAK – OSTATNIE LĄDOWANIE; 1995)

2., 3. Karta ewidencyjna. (zbiór własny)

4. BŁOŃSKI Zbigniew Andrzej, por. pil. (30.ll.1909-IV.1940). Urodził się w Tarnobrzegu, woj. lubelskie, s. Walentego. Po maturze w KK-3 wstąpił do SPRL, w 1931 przeniósł się do SPL. Promowany z 36 lokatą i wcielony do 4 PL - 42 Esk. Lin. W 1934 przeszkolił się w CWOL na pilota, a w 1935 ukończył KWP (IV-VI.35). Por. - 1936. W 1936 przeniesiony do SPL na dcę plutonu szkolnego i instruktora. (I.36-VIII.39). W wojnie 1939 ewakuował się wraz kmdą CWL-1 na płd. wsch. kraju. 17.IX dostał się do sowieckiej niewoli. Umieszczony w obozie Starobielsk, wiosną 1940 wywieziony do Charkowa i zamordowany. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)