BŁYSK-WILSKI Bogdan

Aneta Sowa

pchor. obs. Bogdan BŁYSK-WILSKI – 4. Eskadra. 17.04.1919 r. z ppor. pil. Stefanem BRYGIEWICZEM na Albatrosie C.III wystartowali z Dojlid (Białystok) nad Lidę. Dotarli tuż przed jej zajęciem przez polskie oddziały i wspomogli je bombardując dworzec kolejowy, będący jeszcze w rękach bolszewickich. Wylądowali na nowym lotnisku w Janeszach pod Wołkowyskiem. Po południu w tej samej załodze na Albatrosie C.III kraksa podczas startu (zbyt silny wiatr), ciężko ranny – (LOTNICTWO 1/2004)

pchor. strzelec obserwator Jan BŁYSK-WILSKI – 4. Eskadra Lotnicza. 19.04.1919 r. został ciężko ranny, podczas wykonywania lotu rozpoznawczego. Niedługo po wystartowaniu z lotniska Wołkowyska na samolocie Albatrosie C.III nastąpiła katastrofa, ppor. pil. Stefan BRYGIEWICZ zginął – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

por. inż. obs. rez. Bohdan BŁYSK-WILSKI – ur. 30.08.1898 r. w Rogowie, woj. Łódzkie s. Ignacego i Zofii z SULIKOWSKICH. Maturę uzyskał w Szkole Realnej z Wydziałem Agronomicznym Edwarda ROATALERA w Warszawie w 1918 r. Wstąpił do POW 15.09.1915 r. a do WP 11.11.1918 r. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie inż. rolnik. Ukończył Wojskową Szkołę Lotniczą w Warszawie (01.02.-14.04.1919). 17.04.1919 r. pchor. BŁYSK-WILSKI podczas lotu samolotem Albatros C III pilotowanym przez por. BRYGIEWICZA ulegli katastrofie podczas której zginął pilot a pchor. odniósł ciężkie obrażenia. Podporucznik 01.09.1919 r. Po rekonwalescencji został skierowany do I Grupy Lotniczej jako obserwator 4 Esk. Lotniczej ranny podczas lotu bojowego. Ukończył kurs kierowania ogniem przy Szkole Artylerii w Toruniu w 1920 r. Porucznik. Otrzymał tytuł i Odznakę Obserwatora nr 25, Dz. Pers. nr 98/1919, oraz Polową Odznakę Obserwatora nr 62, Dz. Pers. nr 15/1928. Służył w 1 PL i 6 PL. Zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego jako inwalida wojenny. Tj. Dz. Pers. nr 1/1934 s.77. Krzyż Walecznych x 4. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

por. obs. Bohdan BŁYSK-WILSKI – odznaczony Krzyżem Walecznych – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)