BOBAK Kazimierz

Aneta Sowa

por.-F/O (703103, P-2729) Kazimierz BOBAK (11.03.1921 – 01.04.2009); bombardier; 300 Dywizjon Bombowy; odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl nr 11087; 2000 r. Wibledon Londyn SW19 (UK), gdzie zmarł. Spopielony, prochy rozsypane w morzu UK (ostatnia wola zmarłego) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P/O bomb. Kazimierz BOBAK – 300. Dywizjon Bombowy. 17.12.1944 r. o godz. 15.27 jako z lotniska (Faldingworth) poderwał się Lancaster I BH-Z (PD383), załoga: pilot F/Sgt Alfred NIEMIEC, mech. pokł. Sgt Józef MAKSYMOWICZ, , nawig. Sgt Zdzisław PIWOWARSKI, rtg. F/Sgt Józef CZARNECKI, strzelcy F/Sgt Władysław SUŁKOWSKI i Sgt Michał SZCZERBIUK – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 40)