BOBER Henryk

Aneta Sowa

sierż.-W/O (782717) Henryk BOBER (18.12.1919 – 23.08.1965); pilot; 301 Dywizjon Bombowy; zmarł w Olivos (Argentyna); odznaczony Distinguished Flying Medal (Medal Wybitnej Służby Lotniczej) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

sierż. pil. (P-782717) Henryk BOBER – ur. 18.12.1919 r. w Uzarzewie, woj. poznańskie, s. Walentego i Marianny. Ukończył Szkołę Powszechną. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał jego dalsze szkolenie na pilota bombowego. Z większością uczniów był ewakuowany z Krosna do Rumunii. Przedostał się do Francji i z początkiem 1940 r. został wysłany na dalsze szkolenie w pilotażu do Marrakesh w Maroku (Afryka Północna). Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 16.07.1940 r. do Bazy Blackpool. 05.06.1941 r. rozpoczął kurs odświeżający, który ukończył 22.09.1941 r. Następnego dnia był skierowany na końcowe wyszkolenie do 18 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego). Szkolenie zakończył 17.11. i następnego dnia był odkomenderowany do 16 Secondary Flying Training School (Szkoła Pilotażu Podstawowego), gdzie przebywał do 04.01.1942 r. Powrócił do 18 OTU, skąd 05.05. został wcielony do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej". 05.11. był przeniesiony do 1586 eskadry do zadań specjalnych. Na odpoczynek był wysłany 03.06.1944 r. do Bazy Blackpool. Po miesięcznym odpoczynku został skierowany do 18 OTU, gdzie pełnił obowiązki instruktora. Odszedł 18.08. na studia do Szkoły Handlowej w Glasgow (Szkocja). Ukończył trzy klasy Szkoły Handlowej i 09.08.1945 r. powrócił do Bazy Lotniczej w Dunholme Lodge. 03.01.1946 r. był przesunięty do 304 Dywizjonu Transportowego. Zmarł 23.08.1985 r. w Esmelalda. Odznaczony 3 x Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, Distinguished Flying Medal (DFM) i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi. Wyemigrował do Argentyny, gdzie zamieszkiwał z rodziną. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

1. sierż. pil. (W.O. Pilot P-782717) BOBER Henryk - ur. się 18.12.1919 r. w Uzarzewie, woj. poznańskie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r.. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał jego dalsze wyszkolenie na pilota bombowego. Z większością uczniów był ewakuowany z Krosna do Rumunii. Przedostał się do Francji i z początkiem 1940 r. został wysłany na dalsze szkolenie w pilotażu do Marrakesh w Maroku, Afryka Północna. Po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 16.07.1940 r. do Bazy Blackpool. Rozpoczął 05.06.1941 r. kurs odświeżający, który ukończył 22.09.1942 września r. Następnego dnia był skierowany na końcowe wyszkolenie do Nr.18. Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Zakończył szkolenie 17.11. i następnego dnia był odkomenderowany do Nr. 16. (Polskiej) Szkoły Pilotażu Podstawowego (SFTS), gdzie przebywał do 04.01.1943 r. Powrócił do Nr. 18. JWB, skąd 05.05. został wcielony do 300 dywizjonu bombowego. 05.11. był przeniesiony do 1586 eskadry do zadań specjalnych. Na odpoczynek był wysłany 03.06.1944 r. do Bazy Blackpool. Po miesięcznym odpoczynku został skierowany do Nr. 18. JWB, gdzie pełnił obowiązki instruktora. Odszedł 18.08. na studia do Szkoły Handlowej w Glasgow, Szkocja. Ukończył trzy klasy Szkoły Handlowej i 09.08.1945 r. powrócił do Bazy Lotniczej w Dunholme Lodge. 03.01.1946 r. był przesunięty do 304 dywizjonu transportowego. Został odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Medalem Lotniczym, Distinguished Flying Medal (DFM) i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi. Wyemigrował do Argentyny, gdzie z rodziną zamieszkiwał. Zmarł 23.08.1985 r. w Esmelalda – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)