BOBOLA Tadeusz

Aneta Sowa

por.-F/O (P-0282) Tadeusz BOBOLA ur. 09.05.1916; pilot; 315 Dywizjon Myśliwski; 1966 Southampton Hants (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

F/O Tadeusz BOBOLA – 24.04.1941 r. przybył do 317. DM. z 55. Unsworth – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 15)

 

Opis zdjęć:

1. Personel 317. Dywizjonu w czasie „szkoły ognia" w Warmwell - styczeń 1942. Od lewej (w nawiasie numer ewid. i data przydziału): por. Roman HRYCAK (P0820/10.10.1941), por. Witold ŁANOWSKI (P0711/1.01.1941), ppor. Zbigniew BORUSIEWICZ (P1593/20.11.1941), sierż. Jan MALINOWSKI (782106/ 27.03.1941), por. Stanisław ŁUKASZEWICZ (P0519/26.03.1941), por. Henryk MALINOWSKI (oficer techniczny), por. Tadeusz KOC (P0696/14.03.1941), por. Lech XIĘŻOPOLSKI (P1418/28.07.1941), por. Marian TRZEBIŃSKI (P1250/28.03.1941), por. Ludwik MARTEL (P76812/19.03.1941), kpt. Piotr OZYRA (P76764/15.04.1941), por. Tadeusz SZUMOWSKI, mjr Henryk SZCZĘSNY (P76781/26.02.1941), sierż. Marian DOMAGAŁA (P1904/15.09.1942), por. Jerzy SOLAK (P76766/26.02.1942), por. Zbigniew JANICKI (P76697/8.12.1941), por. Jerzy ZBROŻEK (P1634/12.12.1941), por. Stanisław BOCHNIAK (P1069/24.03.1941), por.

2. Tadeusz KRATKE (P0371/24.03.1941), sierż. Piotr KURYŁOWICZ (789962/4.08.1941), por. Tadeusz BOBOLA (P0282/28.04.1941) – (SKRZYDLATA POLSKA 9/2002)

3. por. pil. (P-0282) Tadeusz BOBOLA – ur. 09.05.1916 r. Absolwent Polskiej Szkoły Pilotażu w Newton R-z Insp.PSP nr 2/1941.– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)
Rejestr Tadeusza BOBOLI. (zbiór własny)