BABCZYŃSKI Bogdan

Aneta Sowa

por. obs. Bogdan BABCZYŃSKI – w 03. i 04.1919 r. Inspektorat Wojsk Lotniczych w W-wie skierował do Poznani oficerów, m.in.: rtm. pil. Tadeusz GROCHOWALSKI, ppor. pil. Józef KRZYCZKOWSKI, mjr pil. Jerzy SYROKOMLA-SYROKOMSKI, ppor. pil. Edmund NORWID-KUDŁO, ppor. inż. Mieczysław PIETRASZEK, ppor. pil. Kazimierz ZIEMBIŃSKI, por. obs. Bogdan BACZYŃSKI oraz ppor. Jan RYBKA – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

por. obs. Bogdan BABCZYŃSKI. 2 Eskadra Wywiadowcza. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

Opis zdjęć

1. Personel latający 1 eskadry wielkopolskiej (12 eskadry wywiadowczej) przy samolocie DFW C5 na lotnisku Kisielewicze pod Bobrujskiem zimą 1919/1920 r. Stoją od lewej: sierż. HALAGIERA, sierż. MÜHLNIKIEL, por. KRZYWIK, por. JACH, BACZYŃSKI (?), por. KOWALEWSKI, por. PNIEWSKI, nn, sierż. BURZYŃSKI, NAPIERAŁA, GALLUS i HUDZICKI. – (KRZYSZTOF A. TARKOWSKI – LOTNICTWO W WOJNIE Z ROSJĄ SOWIECKĄ 1919-1920; 1991)