BABIAŃSKI Mieczysław

Aneta Sowa

ppor. Mieczysław BABIAŃSKI – należał do oddziału, którego d-cą był kpt. Stanisław PIETRASZKIEWICZ. Skład oddziału: por. Stanisław ZIELIŃSKI, ppor. Mieczysław BABIŃSKI, ppor. Stanisław BOCHNIAK, ppor. Józef CZACHOWSKI, ppor. Ryszard KACZOR, ppor. Antoni DZIĘGIELEWSKI, ppor. Olgierd ILIŃSKI, ppor. Julian ŻUROMSKI, ppor. Bernard BUCHWALD, ppor. Tadeusz ŻMIJEWSKI, kpr. pchor. Tadeusz SOCHA, kpr. Jan PAWLIKOWSKI, por. Stefan SZNIDEL, por. Czesław MATUSIAK, ppor. Jan WISZNIEWSKI, ppor. Tadeusz MUCHA, kpr. Wacław SZYPULEWSKI, kpr. Mieczysław KOŃCZEWSKI, kpr. pchor. Zdzisław KAMIŃSKI, kpr. Kazimierz NAWROT. Cała grupa została skierowana do Szkoły Lotniczej w Wersalu (Ecole d'Observation No 151), która organizacyjnie podlegała Bazie Lotniczej w Villacoublay. 04.04.1940 r. zginął w wypadku motocyklowym – (LOTNICTWO 10/2004

ppor. Mieczysław BABIAŃSKI – ur. 03.06.1918 r. w Wilnie. We 09.1939 r. walczył w III/5 DM. We Francji; Na początku marca 1940 r. do Szkoły Nawigatorów i Strzelców w Wersalu skierowano liczącą 21 pilotów grupę kpt. Stanisława PIETRASZKIEWICZA (por. Czesław MATUSIAK, por. Stefan SZNIDEL, por. Stanisław ZIELIŃSKI, ppor. Mieczysław BABIAŃSKI, ppor. Stanisław BOCHNIAK, ppor. Bernard BUCHWALD, ppor. Józef CZACHOWSKI, ppor. Antoni DZIĘGIELEWSKI, ppor. Olgierd ILIŃSKI, ppor. Ryszard KOCZOR, ppor. Tadeusz MUCHA, ppor. Jan WISZNIEWSKI, ppor. Tadeusz ŻMIJEWSKI, ppor. Julian ŻUROMSKI, pchor. Zdzisław KAMIŃSKI, pchor. Tadeusz SOCHA, kpr. Mieczysław KOŃCZEWSKI, kpr. Kazimierz NAWROT, kpr. Jan PAWLIKOWSKI, kpr. Wacław SZYPULEWSKI). 04.04.1940 r. zginął w wypadku motocyklowym. Pochowany na cmentarzu w Wersalu – (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

pchor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – 152. Eskadra Myśliwska. 31.08.1939 r. na lotnisku polowym koło miejscowości Biel – (Łukasz ŁYDŻBA. WILEŃSKI III/5 DYWIZJON MYŚLIWSKI)

ppor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – ur. 03.06.1918 r. w Wilnie. Maturę uzyskał w gimnazjum - Wilno. Absolwent XII promocji SPL w Dęblinie ze 119 lok. Mianowany podporucznikiem pilotem wcielony został do 5 Pułku Lotniczego w Lidzie do 152 Esk. Myśliwskiej, w składzie której walczył w wojnie obronnej we 09.1939 r. Ewakuowany do Rumunii dotarł do Francji gdzie po zgłoszeniu się do bazy zbiorczej w Lyon Bron został wysłany do bazy Versallies na przeszkolenie myśliwskie. (03.-04.1940). Zginął w drogowym wypadku motocyklowym 04.04.1940 r. Pochowany na CM. Versailles, (Francja.) – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

ppor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – 03.06.1918 r. Absolwent SPL w Dęblinie (12 promocja), mianowany podporucznikiem pilotem 31.08.1939 r. W 06.1939 r. skierowany na praktykę do 5 plot w Wilnie-Lidzie. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako pilot 152 eskadry myśliwskiej, w składzie lotnictwa armii „Modlin". Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie zginął w wypadku motocyklowym 04.04.1940 r. Pochowany na cmentarzu w Versailles – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. BABIAŃSKI Mieczysław, ppor. pil. (03.06.1918-04.04.1940). Urodził się w Wilnie. Maturę uzyskał w gimnazjum - Wilno. Po ukończeniu SPL ze 119 lokatą (XII promocja) wcielony do 5 PL - 152 Esk. Myśl., w składzie której walczył we wrześniu 1939. We Francji wysłany do bazy Versallies na przeszkolenie myśl. (III-IV.40). Zginął w wypadku drogowym. Cm. Versailles, Francja. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)
– (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)