BABIAŃSKI Tomasz

Aneta Sowa

por.-F/O (P-1200) BABIAŃSKI Tomasz ur. 29.12.1904. Absolwent III Promocji Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin. Po zakończeniu w 1929 r. przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1937 r. przeniesiony do 4 PL w Toruniu. Odkomenderowany w 1938 r. na d-cę eskadry szkolnej w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - Krosno. We 09.1939 r. ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotniczą CWL-2 do Rumunii. Brak danych o przebiegu służby wojskowej w latach 1940-45. 1955 Londyn W2 (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Tomasz BABIAŃSKI – we 09.1939 r. w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu – (MILITARIA XX WIEKU nr 1(34)/2010)

kpt. pil. obs. (P-1200) Tomasz BABIAŃSKI – ur. 29.12.1904 r. w Moskwie. s. Eustachego i Antoniny z BABIAŃSKICH BABIAŃSKIEJ. Kuzyn gen. BABIAŃSKIEGO. Ukończył Gimnazjum Męskie Władysława Giżyckiego w Warszawie bez matury w latach 1918-1926. Wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył 14.07.1927 r. Absolwent III promocji SPL w Dęblinie z 34 lokatą i wcielony do 12 Esk. Liniowej - 1 PL w Warszawie jako obserwator. Uzyskał tytuł i Odznakę Obserwatora nr 618,(Dz. Pers. 14/1929). W 1931 r. w okresie 08.05.-11.09.1931 r. ukończył Kurs Pilotażu w CWOL Dęblin a następnie po rocznej praktyce pilotażowej ukończył 28.06.1932 r. Kurs Wyższego Pilotażu przy Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu z lokatą 16/16 i powrócił do macierzystej eskadry (podczas szkolenia 18.05.1932 r. o godz. 17.40 na lotnisku Grudziądz rozbił pilotowany przez siebie samolot Vilbaut nr 3-15 odnosząc niegroźne obrażenia). Otrzymał tytuł i Odznakę Pilota nr, Dz. Pers. Awansowany na stopień porucznika w – 1932 r. W 1937 r. przeniesiony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu – k-nt PWL - Toruń (11.1937-05.1938). Odkomenderowany w 11.1938 r. na d-cę eskadry szkolnej, w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - Krosno. W wojnie 1939 ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotniczą CWL-2 do Rumunii. Brak danych o przebiegu służby wojskowej w latach 1940-45. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

Opis zdjęć

1. BABIAŃSKI Tomasz, por. pil. (ur. 30.12.1904) - Absolwent III promocji SPL, ukończył z 34 lokatą i wcielony do 1 PL - 12 Esk. Lin. W 1931 r. przeszkolił się w CWOL na pilota, powrócił do macierzystej eskadry. Por. – 1932 r. W 1937 r. przeniesiony do 4 PL - kmdt PWL w Toruniu (11.1937-05.1938). Odkomenderowany w 11.1938 r. na dcę eskadry szkol, w SPLdM - Krosno. W wojnie 1939 r. ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotn. CWL-2 do Rumunii. W Anglii w latach 1940-1945 należał do pers. naziemnego PSP Brak bliższych danych o przebiegu służby wojskowej. Po demobilizacji pozostał w W. Brytanii, zamieszkując w Londynie – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)