BACZYŃSKA (KWIATKOWSKA) Sabina

Aneta Sowa

st. szer.-LACW (2793020) Sabina BACZYŃSKA (KWIATKOWSKA) ur. 11.05.1919; kancelistka w Dunholme Lodge – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BACZEWSKI (BRUCE) Jacek Aleksander

Aneta Sowa

kpr.-LAC (707583) Jacek Aleksander BACZEWSKI (BRUCE) ur. 04.04.1923; mechanik samochod. 1964 Londyn SE22 (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACZEWSKI Zygmunt

Aneta Sowa

plut.-LAC (781770) BACZEWSKI Zygmunt ur. 24.04.1913. Elektryk w 305. Dywizjonie Bombowym – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)