BACZ Mieczysław Eugeniusz

Aneta Sowa

st.sierż.-Sgt (784429) Mieczysław Eugeniusz BACZ ur. 07.09.1909; fotograf. 1948 USA – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACIOR Tadeusz

Aneta Sowa

jun.-AC2 (709267) Tadeusz BACIOR (05.05.1927 – 10.04.2004). Bez specjalności. Halton. Zmarł w Independence (Ohio – USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

(709267) Tadeusz BACIOR – 06.01.1944 r. przybył do Halton z Afryki; 10.03.1948 r. ukończył szkołę w Halton w stopniu AC1, specjalność Instrumenty – (MŁODOCIANI LOTNICY – praca zbiorowa – Edited by S.A. PETRUSEWICZ; Londyn 1991)

1. Tadeusz BACIOR – (MŁODOCIANI LOTNICY – praca zbiorowa – Edited by S.A. PETRUSEWICZ; Londyn 1991)

BACHUR Bazyli

Aneta Sowa

szer. służby czynnej Bazyli BACHUR. Powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, przydzielony do kompanii lotniskowej CWL-1 w Dęblinie. Zginął na posterunku 02.09.1939 r. po południu, podczas bombardowania tamtejszego lotniska. Pochowany we wspólnym grobie żołnierzy Września na cmentarzu komunalnym w Dęblinie – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BACHTA Jan

Aneta Sowa

plut.-Cpl (782002) Jan BACHTA ur. 04.05.1907; Kucharz; 303 Dywizjon Bombo-wy. W 1948 r. zgłosił powrót do Polski – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)