BACHRYNOWSKI Bronisław

Aneta Sowa

st. szer.-LAC (703892) Bronisław BACHRYNOWSKI (05.04.1919 – 09.2004); radiomechanik; 304 Dywizjon Bombowy. Zmarł w Londynie (UK) i tam pochowany – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACHORZ Celestyn

Aneta Sowa

plut. pchor.-Sgt (706200) Celestyn BACHORZ ur. 05.06.1922; pilot – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BACHNAMIUK Edward

Aneta Sowa

plut.-F/Sgt (705586) Edward BACHNAMIUK (14.01.1924 – 21.09.1985); pilot; 303 Dywizjon Myśliwski. Zmarł w New Brighton (Adelaide – Australia), pochowany na North Brighton Cemetery (Australia) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACHMIŃSKI Zbigniew

Aneta Sowa

jun.-AC1 (707761) Zbigniew BACHMIŃSKI (15.06.1927 – 04.03.2001), ur. w m. Klesów, Sarny. Mechanik przyrz. prec.; Heliopolis. Zmarł w Derby (UK) – spopielony – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

1. BACHMINSKI Zbigniew – w Lotniczej Szkole Technicznej (licem) dla Małoletnich nr 1 w Heliopolis, grupa instrumenty pokładowe – (BŁĘKITNI CHŁOPCY – praca zbiorowa)