BACHMIŃSKI Jerzy Konrad

Aneta Sowa

sierż. pch.-Cpl (706152) Jerzy Konrad BACHMIŃSKI ur. 14.06.1914. Bez specjalności. 1995 North Harrow (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACHMAN Mieczysław Zenon

Aneta Sowa

plut.-LAC (705785) Mieczysław Zenon BACHMAN ur. 19.01.1924; kierowca samochodu. 1991 Wimbourne, BH21 (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACHMAN Adolf

Aneta Sowa

plut.-LAC (703341) Adolf BACHMAN ur. 18.11.1917; mechanik samochod.; 304 Dywizjon Bombowy. 1982 Warszawa (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BACHLEDA-CURUŚ Józef

Aneta Sowa

ppor.-F/O (P-2894) Józef BACHLEDA-CURUŚ (15.07.1913 – 10.12.1993); nawigator; 307 Dywizjon Myśliwski Nocny; zmarł w Southport (UK) – spopielony– (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BACHLEDA Józef - stud. Politechniki Gdańskiej. szer. z cenz. (AC2); po szkol. w CWZ (Centrum Wyszkolenia Ziemnego) przydz. III-41 jako mech. do Dyw. 315, st. szer. (ACl); od VI-42 szkol. na r/naw.; po doszkol. w 62 OTU, plut. (Sgt), przydz. do 85 Sqn RAF - loty boj.; IX-44 wysł. na kurs do Szk. Pchor., sierż. pchor.; XII-44 ppor. (P/O); I-45 przydz. do Dyw. 307 (łącznie lotów oper. 22, boj. 49), (F/O); XI-45 odkom. do 83 Gr. ppor. (F/O) Krzyż Walecznych 2-krotnie, Medal Lotniczy 2-krotnie – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)

ppor. obs. (P-2894) Józef BACHLEDA-CURUŚ – ur. 15.07.1913 r. s. Franciszka i Marii. Student Politechniki Gdańskiej. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu w CWZ w Blackpool przydzielony został w 03.1941 r. jako mechanik do 315 Dywizjonu Myśliwskiego „Dęblińskiego". Od 06.1942 r. przeszkalany na r/nawig. Po doszkoleniu w 62 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego), przydzielony został do 85 Sqr. RAF. w którym wykonywał loty bojowe. We 09.1944 r. wysłany na kurs do szkoły podchorążych. W 12.1944 r. mianowany podporucznikiem. W 01.1945 r. przydzielony do 307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego (łącznie wykonał 22 loty operacyjne i 49 bojowych.) W 11.1945 r. odkomenderowany do 83 Grupy. Odznaczony był 2 x Krzyżem Walecznych i 2x Medalem Lotniczym.– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)