BABULA Janina

Aneta Sowa

kpr.-Cpl (2792347) Janina BABULA ur. 06.06.1914; pomoc. kucharza w Faldingworth – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BABUL Leon

Aneta Sowa

mat pil. Leon BABUL – w Morskim Dywizjonie Lotniczym. W 04.1939 r. w czasie lotu treningowego klucza trzech R-XIII wraz z mat. pil. Marianem TOMSI, na wysokości ok. 300 m wpadł w korkociąg, nie mogąc wyprowadzić samolotu do lotu poziomego, ratował się skokiem ze spadochronem – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 10)

3 listopada 2001, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 86 lat, zmarł st. bosman w st. spocz. pil. Leon BABUL. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu w Gdańsku-Łostowicach – (SKRZYDLATA POLSKA 12/2001)

Mat pil. Leon BABUL – w Morskim Dywizjonie Lotniczym. W 04.1939 r. w czasie lotu treningowego klucza trzech R-XIII ter/G/hydro na kołach na wysokości 300 m przy wykonywaniu skrętu wpadł w korkociąg. Wraz z mat. pil. Marianem TOMSIA wyskoczyli na spadochronach, a samolot rozbił się przy drodze Puck-Swarzewo – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)

mat pil. Leon BABUL. Pilot MDL. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BABRAJ Zdzisław

Aneta Sowa

kpr.-Sgt (780935) Zdzisław BABRAJ (27.03.1920 – 06.04.1942), ur. W Krakowie. Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu n/Wisłą w 1939 r. Po wybuchu wojny we wrześniu, ewakuowany ze szkołą do Rumunii, następnie do Francji a po jej upadku dostał się do Anglii w 1940 r. Po przeszkoleniu na radio-telegrafistę i strzelca pokładowego uzyskał przydział do 304. Dywizjonu Bombowego. Lot bojowy samolotem Wellington-X9764 z lotniska RAF Lindholme z zadaniem bombardowania Niemiec. Dolatując nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. Zginął, pochowany na Brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverlee (Belgia), grób 4/3/E – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)
kpr. strz. (P-780935) Zdzisław BABRAJ – ur. 27.03.1920 r. w Krakowie, s. Józefa i Franciszki. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu w 1938 r. Wybuch wojny we 09.1939 r. przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przez Węgry i Italię dotarł do Francji i zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. W Bazie Blackpool ukończył kurs radiotelegrafistów i skierowano go na kurs strzelców samolotowych do Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych). Kurs doskonalenia bojowego odbył w 18 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego). Po ukończeniu którego został przydzielony do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej" w Lindholme. 0604.1942 r. w składzie załogi samolotu Vickers „Wellington" nr X 9764 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Niemiec. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. Zginęła cała załoga: F/O Z. NATKAŃSKI, P/O L.K. ASSMAN, P/O A. OSADZIŃSKI, P/O K. ZIEMIAŃSKI, Sgt D. M. GRAJNERT. Kpr. BABRAJ pochowany został na brytyjskim Cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverle (Belgia), grób nr 4, działka 3, rząd E. Odznaczony 2 x Krzyżem Walecznych i Polową Odznaką Strzelca. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)
P-780935 BABRAJ Zdzisław, kpr. strz.-Sgt, ur. 27.03.1920 r. Przydzielony do 304 db w Lindholme, 06.04.1942 r. na Vickers „ Wellington" nr X 9764 odbywał lot bojowy z zadaniem bombardowania Niemiec. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. Zginęła cała załoga: F/O Z. NATKAŃSKI, P/O L.K. ASSMAN, P/O A. OSADZIŃSKI, P/O K. ZIEMIAŃSKI, Sgt D. M. GRAJNERT. Kpr. BABRAJ pochowany został na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverle (Belgia), grób nr 4, działka 3, rząd E. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Polową Odznaką Strzelca – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

1. kpr. strzel. rtg. (Sgt. W.Op/A.G. P-780935) BABRAJ Zdzisław - ur. 27.03.1920 r. w Krakowie. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Świeciu w 1938 r. Wybuch wojny we 09.1939 r. przerwał dalsze wyszkolenie w Moderówce i z całą grupą uczniów pilotów był ewakuowany do Rumunii. Przedostał się do Francji i zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. W Bazie Blackpool ukończył kurs radiotelegrafisty i był wysłany na kurs strzelców samolotowych. Ostatnie wyszkolenie otrzymał w Nr. 18. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU). Po ukończonym kursie został wcielony do 304 dywizjonu bombowego. Zginął w locie bojowym 06.04.1942 r., zestrzelony przez nocnego myśliwca nad Geetbetz w Belgii. Został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. Dalsze szczegóły zestrzelenia można znaleźć w rozkazie Ministra Lotnictwa Brytyjskiego Nr P-367512/42. Zestrzelony był w samolocie „Wellington" Nr X-9764, z lotniska Lindholme. Pochowany jest na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain (Heverle), Belgia. Grób Nr 4, działka 3, rząd E – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)