JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /var/www/biblioteka2/images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Zbigniew.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Zbigniew
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /var/www/biblioteka2/images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Stefan.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Stefan
JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /var/www/biblioteka2/images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Adam.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Adam

BABIŃSKI Zbigniew

Aneta Sowa

kpt. pil. Zbigniew BABIŃSKI – w 1930 r. wystartował na PWS-50 do rajdu, nie ukończył go z powodu choroby. Na PWS-50 uczestniczył w Challenge 1930 – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 25)

16.12.1918 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie grupa 36 lotników złożyła pierwszą w Wojsku Polskim przysięgę na wierność Rzeczypospolitej. Uroczystości nadano szczególny, symboliczny charakter. Przysięgę złożyli: ppłk Zygmunt STUDZIŃSKI; kapitanowie: Julian SŁONIEWSKI, Donat MAKIJONEK, PIETRASZKIEWICZ, rtm. Tadeusz GROCHOWALSKI; porucznicy: Stanisław UJEJSKI, Artur JURKIEWICZ, Henryk SKOCZDOPOLE, Zdzisław ZYCH-PŁODOWSKI, Augustyn MENCZAK, BATYCKI, Tytus KARPIŃSKI, Józef GODLEWSKI; podporucznicy: Tadeusz ANTONOWICZ, Zbigniew BABIŃSKI, Karol CHLUPKA, Mieczysław GARSZTKA, Ludwik IDZIKOWSKI, LISOWSKI, Stanisław KRAJEWSKI, Władysław ŚWIĄTECKI, Władysław CIECHOŃSKI, KORNACKI, Tadeusz PRAUSS, Stanisław RYBKA, TUŁACZ, Stanisław JAKUBOWSKI, Edmund JUNGOWSKI, Stefan BRYGIEWICZ, Jan SKARŻYŃSKI, Włodzimierz PUZYNA, Józef KRZYCZKOWSKI, Stanisław PAWLUĆ, Stefan SZNUK, POPŁAWSKI, WARDEJN – (AEROPLAN 3(90)/2011)
 – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

Ppor. pil. Zbigniew BABIŃSKI – 1. Eskadra Wywiadowcza. 14.08.1920 r. w załodze z ppor. obs. Tadeuszem USZYŃSKIM wyróżnili się podczas ataków na kawalerię sowiecką skoncentrowaną w rejonie Pułtuska – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

kpt. rez. pil. Zbigniew BABIŃSKI – ur. 13.05.1896 r.; 1 plot w Warszawie; zaginiony po zakończeniu wojny obronnej 1939 r. – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

kpt. Zbigniew BABIŃSKI – entuzjasta turystyki lotniczej jeden z pięciu wówczas właścicieli prywatnych awionetek – (Maja i Jan ŁOZIŃSCY – SPORT LOTNICZY W PRZEDWOJENNEJ POLSCE; 1994)

por. BABIŃSKI – startował w zawodach „Lot Okrężny o puchar Ministerstwa Spraw Wojskowych" (09.1922 r.) na trasie długości 1245 km (podzielona na cztery odcinki: Warszawa-Lwów, Lwów-Kraków, Kraków-Poznań, Poznań-Warszawa) – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

{gallery}Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Zbigniew{/gallery}

Opis zdjęć

1. kpt. pil. Zbigniew BABIŃSKI – ur. 13.05.1896 r. w Sosnowcu, pow. Będzin. s. Stanisława i Heleny z domu BORKOWSKA. Ukończył średnią Szkołę Realną im. St. Staszica w Warszawie w 1914 r. W latach 1912-1913 zbudował dwa szybowce, na których wykonał w Milanówku pod Warszawą wiele udanych lotów. W 1916r. wcielony do II Moskiewskiej Szkoły Chorążych Piechoty w której przebywał do 03.1917 r. Po ukończeniu skierowany do Lotniczego Batalionu Zapasowego w Gatczynie. Działał w Polskim Naczelnym Komitecie Wojskowym w Piotrogrodzie (11.1917-02.1918) W 1918 r. aktywnie uczestniczył w akcji rozbrajania Niemców. Do Wojska Polskiego wstąpił 11.11.1918 r. na lotnisku Mokotowskim gdzie uczęszczał na Teoretyczne Kursy Lotnictwa dla Oficerów. 16.12.1918 r. już jako podporucznik brał udział w przysiędze wojskowej złożonej na lotnisku mokotowskim. Od 12.05.-17.09.1919 r. w I Szkole Pilotów w Krakowie. Pozostał w szkole i latał jako instruktor pilot (10.11.1919-02.1920). Od 01.03.-11.05.1920 r. szkolony w Wyższej Szkole Lotników w Poznaniu – Ławicy, a od 11.05.-25.05.1920 r. we Francuskiej Szkole Transformacji w Ławicy. Podczas szkolenia wykonał przeszło 700 lotów. Otrzymał Polową Odznakę Pilota nr 45, Dz. Pers. 15/1928. Od 02.06.1920 r. instruktor pilot w Niższej Szkole Lotników w Krakowie. Będąc pilotem wojskowym brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Zaproponował atakowanie konnicy rosyjskiej za pomocą samolotu. Propozycja obejmowała dwie wersje ataku - w czasie jazdy i postoju. Samolot miał się zbliżać do konnicy na małej wysokości od tyłu oddziału, przestraszyć jeźdźców i koni pracującym silnikiem i otwarciem ognia z broni pokładowej. Następnym etapem było zrzucanie jeźdźców z koni za pomocą podwozia. Sam wykonał wiele ataków wg tego opisu. Szczególnie wyróżnił się 14.08.1920 r. w atakowaniu konnicy bolszewickiej pod Pułtuskiem. W okresie międzywojennym pełnił służbę w jednostkach we Lwowie, Bydgoszczy, Dęblinie i Warszawie. Od 01.08.1920 r. jako pilot przy Szefostwie Lotnictwa przy NDWP, następnie 1 Esk. Lotniczej. W Centralnych Warsztatach Lotniczych (1921-1924) był pilotem doświadczalnym i oblatywał jako pilot kontrolny (oblatywacz) m.in. samoloty WZ-X, D-1 Cykacz, Kogutek I i Kogutek II. Od 1924-1926 r. w 1 Pułku Lotniczym w Warszawie. 1926 r. pilot kontrolny-oblatywacz w fabryce Breguet w Paryżu. 1927 r. d-ca Eskadry w IBTL w Warszawie. 1928 r. – d-ca Esk. Treningowej w 6 PL. 1929 r. oficer nadzoru technicznego w parku PL. Od 1930 r. w Bydgoszczy jako oficer nadzoru technicznego, kierownika Warsztatów Szkolnych Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa. W 1938 r. skierowany na 15 miesięczny kurs oficerów technicznych. Był uczestnikiem Challenge w 1930 r. Tuż przed agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę 24.08.1939 r. został skierowany do Wilna w celu objęcia stanowiska szefa referatu technicznego sztabu Dowódcy Lotnictwa Armii „Prusy". 16.09.1939 r. wykonał swe ostatnie zadanie bojowe - lot zwiadowczy. Z 17/18.09.1939 r. został wzięty do niewoli radzieckiej. Został zamordowany w 04.1940 r. w Katyniu. Figuruje na liście katyńskiej pod nr 1957. Żona Helena i dwóch synów Lech i Andrzej. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

2. Pierwszy rodzimy samolot bojowy, skonstruowany i oblatany w Polsce, Zalewski WZ X-1 (pierwszy prototyp), podczas prób na Mokotowie w sierpniu 1926 r. Przed samolotem kpt. Zbigniew BABIŃSKI, jeden z oblatywaczy.(J.B. CYNK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WOJNIE 1939 – 1943 t.1 - 2001)

3. Prototyp Zalewski WZ X-I, oblatany 23.08.1926 r. przez por. Kazimierza KALINĘ i kpt. Zbigniewa BABIŃSKIEGO, który stoi przy samolocie. Oprócz prototypu zbudowano trzy egzemplarze serii informacyjnej – (LOTNICTWO 5/2004)

4. 16.12.1918 r. na lotnisku Mokotowskim odbyła się pierwsza w wojsku polskim przysięga na wierność Rzeczypospolitej. Na zdjęciu stoją (od lewej): por. UJEJSKI, por. ANTONOWICZ, ppor. BABIŃSKI, por. JURKIEWICZ, ppor. CHLUPKA, ppor. GARSZTKA, ppor. LISOWSKI, X, ppor. KRAJEWSKI, ppor. ŚWIĄTECKI, ppor. CIECHOMSKI, ppor. KORNACKI, por. SKOCZDOPOLE, ppor. PRAUS, rtm. GROCHOWALSKI, por. ZYCH-PŁODOWSKI, ppor. RYBKA, płk STUDZIŃSKI, kpt. MAKIJONEK, por. BATYCKI, kpt. SŁONIEWSKI, ksiądz X, ppor. TUŁACZ, por. MENCZAK, ppor. JAKUBOWSKI, ppor. JUNGOWSKI, ppor. BRYGIEWICZ, ppor. SKARŻYŃSKI, kpt. PIETRASZKIEWICZ, por. KARPIŃSKI, ppor. PUZYNA, ppor. KRZYCZKOWSKI, ppor. PAWLUĆ, por. GODLEWSKI, ppor. IDZIKOWSKI, ppor. SZNUK, ppor. POPŁAWSKI i por. WARDEJN. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933

5. kpt. pil. Zbigniew Juliusz BABIŃSKI – ur. się w Sosnowcu 13.05.1896 r. jako syn Stanisława i Heleny z d. BORKOWSKA. Już będąc uczniem w gimnazjum im. Stanisława STASZYCA w Warszawie zbudował wspólnie z inż. W. ZALEWSKIM dwa szybowce na których próbowano wzlotów w m. Milanówek k/Warszawy. Po wybuchu I w.ś. ewakuowany wraz z rodziną do Rosji. Mieszkając w Moskwie zapisał się na wydział mechaniczny politechniki ryskiej przeniesionej także do Moskwy. Powołany 01.12.1916 r. do służby w armii carskiej, po wstępnym przeszkoleniu został skierowany do Zapasowego Batalionu Lotniczego w m. Gatczyn. Po wybuchu rewolucji powrócił we 09.1918 r. do Warszawy, podejmując studia na politechnice warszawskiej i biorąc udział w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego w Warszawie. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego kończąc Szkołę Pilotów w Krakowie, a następnie Wyższą Szkołę Pilotów w Poznaniu. Skierowany na front wschodni latał bojowo w 1 Eskadrze Wywiadowczej, wyróżniając się bohaterstwem i brawurą podczas bezpośrednich ataków na konnicę BUDIENNEGO, szczególnie w walkach pod Pułtuskiem w dniu 14.08.1920 r. Odznaczony za męstwo Orderem Srebrnego Krzyża Virtuti Militari V Kl. oraz Polową Odznaką Pilota. Po zakończeniu działań wojennych pełnił służbę w 1 Pułku Lotniczym skąd został oddelegowany w 1925 r. do Komisji Zakupów sprzętu lotniczego we Francji. Po powrocie do kraju w 1926 r. otrzymał przydział jako dowódca eskadry treningowej w 6 Pułku Lotniczym. W 1932 r. przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy na stanowisko kierownika warsztatów. Od 1935 r. pełnił służbę oficera nadzoru technicznego w bazie 1 Pułku Lotniczego. W III dekadzie 08.1939 r. został skierowany do organizującego się w Wilnie sztabu lotniczego Odwodowej Armii „PRUSY". Prawdopodobnie 18.09.1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli, a następnie osadzony w obozie Kozielsk i w 04.1940 r. zamordowany w Katyniu (Nr. ident. 1958). – (Jerzy PAWLAK – OSTATNIE LĄDOWANIE; 1995)

6. Szybowiec Zbigniewa BABIŃSKIEGO w 1912 zbudowany w Milanówku – (SKRZYDLATA POLSKA 8/2003)

Babiński Stefan

Aneta Sowa

majst.-Cpl (703336) Stefan BABIŃSKI (19.08.1913 – 14.04.1988), ur. w Wilkowicach, woj. warszawskie. Wychowanek Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy którą ukończył w 1934 r. jako mechanik samolotowy. Przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1936 r. powrócił do SPLdM, wpierw jako instruktor pierwszego rocznika, a po roku jako instruktor silników lotniczych. 18.09.1939 r. dostaje się do niewoli sowieckiej. Po „amnestii" w 1941 r. jest przyjęty do Armii Polskiej na terenie Sowietów. Po przybyciu w 03.1942 r. do Anglii, po przeszkoleniu otrzymuje przydział do 301. Dywizjonu Bombowego, a następnie w 1944 r. z 301DB do Włoch który wykonywał zadania specjalne. W 1947 r. powrócił do Polski. Zmarł w Płocku (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

{gallery}Ludzie_lotnictwa/B/Babinski_Stefan{/gallery}

1. st. sierż. mech. (Cpl. Aircraft Mechanic P-703336) BABIŃSKI Stefan - ur. 19.08.1913 r. w Wilkowicach, woj. warszawskie. W 1930 r. ukończył cztery klasy gimnazjalne w Płocku. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1931 r. i ukończył Szkołę w 1934 r. jako mechanik samolotowy. Został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do 112 eskadry myśliwskiej. Powołany został w 08.1936 r. do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, wpierw jako instruktor pierwszego rocznika, a po roku, jako instruktor na silnikach lotniczych. Po napadzie hitlerowskim we 09.1939 r., wraz ze Szkołą był ewakuowany z Krosna do Łucka. Dnia 18.09. dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w sowietach do 24.08.1941 r., kiedy był wcielony do Armii polskiej na terenie Sowietów. W 03.1942 r. przybył do Wielkiej Brytanii i po sześciomiesięcznym kursie był skierowany do 301 dywizjonu bombowego. Dywizjon w 08.1944 r. przeniósł się do Włoch, wykonując zadania specjalne dla krajów okupowanych i Polski. Zgłosił się na powrót do Polski i w 07.1947 r. powrócił do Polski. Został odznaczony Medalem Lotniczym, Odznaką Grunwaldzką, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945,1939-45 Star, Italy Star i War Medal. Pracował po wojnie w przemyśle cukrowniczym, handlu i Zakładach Mięsnych w Płocku. Był żonaty i miał rodzinę. Zmarł 17.04.1988 r. w Płocku – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

BABIŃSKI Mieczysław

Aneta Sowa

ppor. Mieczysław BABIŃSKI – należał do oddziału, którego d-cą był kpt. Stanisław PIETRASZKIEWICZ. Skład oddziału: por. Stanisław ZIELIŃSKI, ppor. Mieczysław BABIŃSKI, ppor. Stanisław BOCHNIAK, ppor. Józef CZACHOWSKI, ppor. Ryszard KACZOR, ppor. Antoni DZIĘGIELEWSKI, ppor. Olgierd ILIŃSKI, ppor. Julian ŻUROMSKI, ppor. Bernard BUCHWALD, ppor. Tadeusz ŻMIJEWSKI, kpr. pchor. Tadeusz SOCHA, kpr. Jan PAWLIKOWSKI, por. Stefan SZNIDEL, por. Czesław MATUSIAK, ppor. Jan WISZNIEWSKI, ppor. Tadeusz MUCHA, kpr. Wacław SZYPULEWSKI, kpr. Mieczysław KOŃCZEWSKI, kpr. pchor. Zdzisław KAMIŃSKI, kpr. Kazimierz NAWROT. Cała grupa została skierowana do Szkoły Lotniczej w Wersalu, która organizacyjnie podlegała Bazie Lotniczej w Villaco-ublay – (LOTNICTWO 10/2004)

BABIŃSKI Bolesław

Aneta Sowa

Szczęśliwa załoga „Zośki" – Z1407 BH-Z po powrocie do Ingram po bliskim spotkaniu z niemieckim Flakiem nad Bremą (04.09.1942), od lewej: F/Sgt Józef TOMIEC – strzelec, P/O Zbigniew BRZEZIŃSKI – strzelec, P/O Stanisław MACHEJ – pilot, W/O Klemens MUSZYŃSKI – radiooperator oraz F/Lt Bolesław BABIŃSKI – nawigator, którzy bez szwanku wyszli z tej opresji. (J.B. CYNK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WOJNIE 1939 – 1943 t.1 - 2001)