BABIAŃSKI Mieczysław

Aneta Sowa

ppor. Mieczysław BABIAŃSKI – należał do oddziału, którego d-cą był kpt. Stanisław PIETRASZKIEWICZ. Skład oddziału: por. Stanisław ZIELIŃSKI, ppor. Mieczysław BABIŃSKI, ppor. Stanisław BOCHNIAK, ppor. Józef CZACHOWSKI, ppor. Ryszard KACZOR, ppor. Antoni DZIĘGIELEWSKI, ppor. Olgierd ILIŃSKI, ppor. Julian ŻUROMSKI, ppor. Bernard BUCHWALD, ppor. Tadeusz ŻMIJEWSKI, kpr. pchor. Tadeusz SOCHA, kpr. Jan PAWLIKOWSKI, por. Stefan SZNIDEL, por. Czesław MATUSIAK, ppor. Jan WISZNIEWSKI, ppor. Tadeusz MUCHA, kpr. Wacław SZYPULEWSKI, kpr. Mieczysław KOŃCZEWSKI, kpr. pchor. Zdzisław KAMIŃSKI, kpr. Kazimierz NAWROT. Cała grupa została skierowana do Szkoły Lotniczej w Wersalu (Ecole d'Observation No 151), która organizacyjnie podlegała Bazie Lotniczej w Villacoublay. 04.04.1940 r. zginął w wypadku motocyklowym – (LOTNICTWO 10/2004

ppor. Mieczysław BABIAŃSKI – ur. 03.06.1918 r. w Wilnie. We 09.1939 r. walczył w III/5 DM. We Francji; Na początku marca 1940 r. do Szkoły Nawigatorów i Strzelców w Wersalu skierowano liczącą 21 pilotów grupę kpt. Stanisława PIETRASZKIEWICZA (por. Czesław MATUSIAK, por. Stefan SZNIDEL, por. Stanisław ZIELIŃSKI, ppor. Mieczysław BABIAŃSKI, ppor. Stanisław BOCHNIAK, ppor. Bernard BUCHWALD, ppor. Józef CZACHOWSKI, ppor. Antoni DZIĘGIELEWSKI, ppor. Olgierd ILIŃSKI, ppor. Ryszard KOCZOR, ppor. Tadeusz MUCHA, ppor. Jan WISZNIEWSKI, ppor. Tadeusz ŻMIJEWSKI, ppor. Julian ŻUROMSKI, pchor. Zdzisław KAMIŃSKI, pchor. Tadeusz SOCHA, kpr. Mieczysław KOŃCZEWSKI, kpr. Kazimierz NAWROT, kpr. Jan PAWLIKOWSKI, kpr. Wacław SZYPULEWSKI). 04.04.1940 r. zginął w wypadku motocyklowym. Pochowany na cmentarzu w Wersalu – (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

pchor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – 152. Eskadra Myśliwska. 31.08.1939 r. na lotnisku polowym koło miejscowości Biel – (Łukasz ŁYDŻBA. WILEŃSKI III/5 DYWIZJON MYŚLIWSKI)

ppor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – ur. 03.06.1918 r. w Wilnie. Maturę uzyskał w gimnazjum - Wilno. Absolwent XII promocji SPL w Dęblinie ze 119 lok. Mianowany podporucznikiem pilotem wcielony został do 5 Pułku Lotniczego w Lidzie do 152 Esk. Myśliwskiej, w składzie której walczył w wojnie obronnej we 09.1939 r. Ewakuowany do Rumunii dotarł do Francji gdzie po zgłoszeniu się do bazy zbiorczej w Lyon Bron został wysłany do bazy Versallies na przeszkolenie myśliwskie. (03.-04.1940). Zginął w drogowym wypadku motocyklowym 04.04.1940 r. Pochowany na CM. Versailles, (Francja.) – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

ppor. pil. Mieczysław BABIAŃSKI – 03.06.1918 r. Absolwent SPL w Dęblinie (12 promocja), mianowany podporucznikiem pilotem 31.08.1939 r. W 06.1939 r. skierowany na praktykę do 5 plot w Wilnie-Lidzie. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako pilot 152 eskadry myśliwskiej, w składzie lotnictwa armii „Modlin". Przez Rumunię przedostał się do Francji, gdzie zginął w wypadku motocyklowym 04.04.1940 r. Pochowany na cmentarzu w Versailles – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. BABIAŃSKI Mieczysław, ppor. pil. (03.06.1918-04.04.1940). Urodził się w Wilnie. Maturę uzyskał w gimnazjum - Wilno. Po ukończeniu SPL ze 119 lokatą (XII promocja) wcielony do 5 PL - 152 Esk. Myśl., w składzie której walczył we wrześniu 1939. We Francji wysłany do bazy Versallies na przeszkolenie myśl. (III-IV.40). Zginął w wypadku drogowym. Cm. Versailles, Francja. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)
– (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

BABIACKI Stanisław

Aneta Sowa

kpr.-Sgt (705472) Stanisław BABIACKI (16.04.1924 – 11.11.1944). Nawigator. 1662 HCU – Heavy Conversion Unit (Jednostka Przeszkolenia na Samoloty Ciężkie). Zginął w samolocie Halifax-JN967 z lotniska RAF Blyton. Lot ćwiczebny, po zapaleniu się z jednego z silników; samolot tracąc wysokość przeszedł w lot pionowy, zderzył się z ziemią. Pochowany po 18 latach 27.11.1962 na cmentarzu w Newark (UK) grób 316/G/E – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

kpr. nawig. (P-705472) Stanisław BABIACKI – ur. 16.04.1924 r. s. Marka i Gustawy. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii skierowany na przeszkolenie do 166 Heavy Conversion Unit – (Jednostka Przeszkolenia na Samoloty Ciężkie) w Blyton. 11.11.1944 r. w składzie załogi samolotu H.P. „Halifax" nr JN 967 odbywał lot ćwiczebny. W rejonie miejscowości Gainsborough zapalił się jeden z silników, samolot, gwałtownie tracąc wysokość przeszedł w lot nurkowy, zderzył się z ziemią i zapalił. W szczątkach samolotu zginęła cała załoga: P/O M WIŚNIEWSKI, Sgt L. MILEWSKI, Sgt S. MANEK, Sgt F. PIWODA, Sgt J. RZETELNY, Sgt M. KOZŁOWSKI. Kpr. BABIACKI pochowany został na cm. w Newark (UK), grób n. 316, rząd O, sekcja E. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-705472 BABIACKI Stanisław, kpr. nawig.-Sgt, ur.16.04.1924 r. Skierowany do 1662 HCU - Heavy Conversion Unit (Jednostka Przeszkolenia na Samoloty Ciężkie, wielosilnikowe typu „Lancaster", „Liberawr", „Halifax") w Blyton, 11.11.1944 r. na H.P. „Halifax" nr JN 967 odbywał lot ćwiczebny. W rejonie Gainsborough zapalił się jeden z silników; samolot, tracąc wysokość, przeszedł w lot pionowy i zderzył się z ziemią. Zginęła cała załoga: P/O M. WIŚNIEWSKI, Sgt L. MILEWSKI, Sgt S. MANEK, Sgt F. PIWODA, Sgt J. RZETELNY, Sgt M. KOZŁOWSKI. Kpr. BABIACKI pochowany został na cmentarzu w Newark, grób nr 316, rząd O, sekcja E – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BABER Andrzej

Aneta Sowa

por.-F/O (P-2750) Andrzej BABER ur. 07.11.1916; pilot; 318 Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy. W 1995 r. 97-545 Gomunice (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BABCZYŃSKI Józef

Aneta Sowa

kpt. obs. Józef BABCZYŃSKI – ur. 15.03.1894 r. Nadano tytuł i Odznakę Obserwatora nr 234, Dz. Pers. 44/1923, s. 440. Zamordowany w Charkowie w 1940 r.– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)