BOBROWSKI Ignacy

Aneta Sowa

ppłk BOBROWSKI Ignacy – 27.06.1942 r. objął d-two Szkół Junackich (pierwszy d-ca); 12.03.1943 r. wizytował Gimnazjum Mechaniczno-Lotnicze w Heliopolis – (BŁĘKITNI CHŁOPCY – praca zbiorowa)

BOBROWSKI Czesław Włodzimierz

Aneta Sowa

W dniu 16 VIII 1933 r. o godz. 6.55 w Łucku 100 m. na południe od lotniska w katastrofie lotniczej spowodowanej awarią silnika na samolocie Hanriot XXVIII nr 30-34, zginęli plut. pil. instr. Władysław SZCZYGŁOWSKI z 6 PL, oraz 2 godz. później w szpitalu Sejmikowym w Łucku umiera w wyniku odniesionych obrażeń, uczeń pilot Czesław BOBROWSKI z Esk. Szkol. PWL-Łuck – CAW.I.300.58.271. dok. 3990; CAW.I.300.51.314; MSWojsk. „Badanie wypadków lotniczych za miesiąc sierpień 1933 r.-orzeczenia" s.85; CAW. „Komunikat sytuacyjny nr 4/1933" SG.Oddz.II.

 

1. uczeń-pilot PW Lotniczego Czesław Włodzimierz BOBROWSKI – ur. 15.11.1909 r. w Skierniewicach, wstąpił, po ukończeniu 7-miu klas gimnazjum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, do szkoły im. St. WAWELBERGA i S. ROTWANDA w Warszawie, gdzie jako pracę dyplomową wykonał projekt silnika lotniczego 500 KM. i uzyskał dyplom technologa-mechanika w r.1933. Pragnąc poświęcić się umiłowanemu lotnictwu, zgłosił się na kurs pilotażu w P.W.Lotniczym i został przeznaczony do obozu PWLotn. w Łucku. Zginął śmiercią lotnika 16.08.1933 r. w Łucku w czasie lotu szkolnego z instruktorem (plut. pil. Władysławem SZCZYGŁOWSKIM). Śmierć młodego entuzjasty lotnictwa i budzącego wielkie nadzieje na przyszłość technologa, a zarazem pierwszego ucznia, który zginął w P.W.Lotniczym, była bolesną stratą dla młodych kadr przyszłych lotników. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

BOBROWSKA (KOŁODYŃSKA) Helena

Aneta Sowa

och.-ACW1 (2792466) Helena BOBROWSKA (KOŁODYŃSKA) ur. 19.10.1922; ordynans w Coltishall – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BOBROWICZ Rajmund

Aneta Sowa

kpr. pch.-AC2 (707206) Rajmund BOBROWICZ ur. 22.12.1922; pilot-uczeń.; 1983 Johannesburg (Republika Południowej Afryki), 2009 Bakewell (Derbyshire DE45 - UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)