BŁĘDOWSKI Leon

Aneta Sowa

kpr.-LAC (729234) Leon BŁĘDOWSKI ur. 23.06.1911; stolarz; 1948 Argentyna – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BŁĘDOWSKI Bolesław

Aneta Sowa

St. szer. Bolesław BŁĘDOWSKI – Morski Dywizjon Lotniczy. (szer.) 23.05.1931 r. przydzielony do Rzecznego Plutonu Lotniczego w Pińsku. St. mar. 07.10.1935 r. na mocy r-zu d-cy MDLot. z 10.10.1935 r. skierowano do 6. Pułku Lotniczego we Lwowie jako kandydatów na 10-miesięczny kurs fachowy mata Maksymiliana BANASIAKA, mata Hieronima GRAZAWSKIEGO, mata Czesława KISIELEWSKIEGO, mata Jana WIŚNIEWSKIEGO, st. mar. Bolesława BŁĘDOWSKIEGO i st. mar. Wiktora MINISZEWSKIEGO – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)

BŁĘDOWSKI Bolesław

Aneta Sowa

plut.-Cpl (781444) Bolesław BŁĘDOWSKI ur. 16.02.1915; mechanik – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BŁESZYŃSKI Jerzy

Aneta Sowa

Ppor. mar. Jerzy BŁESZYŃSKI – 11.07.1930 r. zgłosili swoje przybycie na Kurs Aplikacyjny na Podporuczników do MDLot. na kurs lotniczy mający się odbyć w dniach 12.07-18.08.1930 r. oficerowie ppor. mar.: ppor. mar. Jerzy BŁESZYŃSKI, Aleksy CZERWIŃSKI, Wiktor Maciej DOBRZYŃSKI, Stefan FILUTOWICZ, Józef GIERKOWSKI, Marian JANCZEWSKI, Jerzy KOKUSZYN, Robert KASPERSKI, Kazimierz MIŁADOWSKI, Karol Feliks Mizgalski, Zygmunt PODGÓRSKI, Witold PROWANS, Lucjan RABENDA, Marian ROSTKOWSKI, Tadeusz RUTKOWSKI, Jan Marian ZAJFERT (mówił o tym rozkaz dowódcy MDLot. z 14.07.1930 r.). – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)